SECTIUNEA J – Informatii si Comunicatii


n.c.a. neclasificate altundeva * parte din
SECTIUNEA J – INFORMATII SI COMUNICATII
58 Activitati de editare
581 Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare
5811 Activitati de editare a cartilor 2211*
7240*
5811
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare 2211*
7240
5812
5813 Activitati de editare a ziarelor 2212
7240*
5813*
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 2213
7240
5813*
5819 Alte activitati de editare 2215
2222*
7240*
5819
582 Activitati de editare a produselor software
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 7221*
7240*
5820*
5829 Activitati de editare a altor produse software 7221* 5820*
59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala
591 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 9211*
9220*
5911
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune 9211* 5912
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune 9212 5913
5914 Proiectia de filme cinematografice 9213 5913
592 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 2214
7240*
7487*
9211*
9220*
5920
60 Activitati de difuzare si transmitere de programe
601 Activitati de difuzare a programelor de radio
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 6420*
9220*
7240*
6010
602 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 9220*
6420*
7240*
6020
61 Telecomunicatii
611 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 6420* 6110
612 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 6420* 6120
613 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 6420 6130
619 Alte activitati de telecomunicatii
6190 Alte activitati de telecomunicatii 6420 6190
62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 7221*
7222*
7240*
6201
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 7210
7222*
6202*
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 7230* 6202*
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 3002*
7222*
7260
6209
63 Activitati de servicii informatice
631 Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 7240*
7240*
6311
6312 Activitati ale portalurilor web 7240* 6312
639 Alte activitati de servicii informationale
6391 Activitati ale agentiilor de stiri 9240* 6391
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a 7487* 6399