SECTIUNEA N – Activitati de Servicii Administrative si Activitati de Servicii Suport


n.c.a. neclasificate altundeva * parte din
SECTIUNEA N – ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT
77 Activitati de inchiriere si leasing
771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 7110 7110*
7112 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 7121* 7710*
772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv 7140* 7721
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) 7140* 7722
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 7140* 7729
773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole 7131 7730*
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 7132* 7730*
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7133 7730
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa 7122 7730*
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian 7123
7140
7730*
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 7121*
7132*
7134
7730*
774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7487* 7740
78 Activitati de servicii privind forta de munca
781 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 7450*
9272*
7810
782 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului 7450* 7820
783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 7450* 7830
79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor
7911 Activitati ale agentiilor turistice 6330* 7911
7912 Activitati ale tur-operatorilor 6330* 7912
799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7999 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 6330*
9232*
9234*
9262*
9272*
7920
80 Activitati de investigatii si protectie
801 Activitati de protectie si garda
8010 Activitati de protectie si garda 7460* 8010
802 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 4531*
7460*
8020
803 Activitati de investigatii
8030 Activitati de investigatii 7460* 8030
81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
811 Activitati de servicii suport combinate
8110 Activitati de servicii suport combinate 7032*
7514*
8110
812 Activitati de curatenie
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor 7470* 8121
8122 Activitati specializate de curatenie 7470* 8129*
8129 Alte activitati de curatenie 9003*
7470*
8129*
813 Activitati de intretinere peisagisticii
8130 Activitati de intretinere peisagisticii 0141* 8130
82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
821 Activitati de secretariat si servicii suport
8211 Activitati combinate de secretariat 7485* 8211
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat 7485*
6411*
8219
822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 7487* 8230
829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 7487* 8291
8292 Activitati de ambalare 7482 8292
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 7485*
7487*
7513
8299