SECTIUNEA R – Activitati de Spectacole, Culturale si Recreative


n.c.a. neclasificate altundeva * parte din
SECTIUNEA R – ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE
90 Activitati de creatie si interpretare artistica
900 Activitati de creatie si interpretare artistica
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 9231*
9234*
9000*
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole) 9231*
9232*
9234*
9000*
9003 Activitati de creatie artistica 9231*
9240*
9000*
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole 9232* 9000*
91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
910 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 9251
7514*
9101
9102 Activitati ale muzeelor 9252* 9102*
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic 9525* 9102
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 9253 9103
92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
920 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 9271 9200
93 Activitati sportive, recreative si distractive
931 Activitati sportive
9311 Activitati ale bazelor sportive 9261 9311
9312 Activitati ale cluburilor sportive 9262* 9312
9313 Activitati ale centrelor de fitness 9304* 9311*
9319 Alte activitati sportive 9262* 9319
932 Alte activitati recreative si distractive
9321 Balciuri si parcuri de distractii 9233 9321
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 9234*
9272*
9262*
9329