Decret 105/1990 privind înfiintarea Comisiei Nationale de Informatica


EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

Decret 105/1990 privind înfiintarea Comisiei Nationale de Informatica

Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

Art. 1 – Pe data prezentului decret se înfiintează, în subordinea guvernului, Comisia Nationala de Informatica.

Art. 2 – Comisia Nationala de Informatica se înfiintează prin preluarea activitătii de informatica de la Ministerul Industriei Electrotehnicii, al Electronicii si Informaticii, care îsi schimba denumirea în Ministerul Industriei Electrotehnice si Electronice.

Art. 3 – Unitătile prevăzute în anexa la prezentul decret trec în subordinea directa a Comisiei Nationale de Informatica.

Art. 4 – Comisia Nationala de Informatica functionează ca organism interministerial, din al cărui consiliu de conducere fac parte si reprezentanti ai unor ministere si organe centrale, la nivel de adjuncti ai ministrilor, precum si cadre de specialitate din unităti productive, de cercetare-proiectare, institutii de învătămînt si din unităti de informatica.

Art. 5 – Popescu Damian se numeste în functia de presedinte al Comisiei Nationale de Informatica, cu grad de ministru secretar de stat.

Art. 6 – Comisia Nationala de Informatica, împreună cu Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, va prezenta la guvern, în termen de 15 zile, propuneri privind structura sa organizatorică.

Art. 7 – Decretul nr. 25/1989 si Hotărîrea Guvernului nr. 27/1990 se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
ION ILIESCU

Bucuresti, 8 februarie 1990.
Nr. 105.

ANEXA
UNITĂTILE
care trec în subordinea directa a Comisiei Nationale de Informatica
1. Centrele teritoriale de calcul electronic din subordinea fostelor consilii populare judetene (în afară oficiilor de calcul din componenta fostelor consilii populare judetene si a cabinetelor de organizare).
2. Institutul de cercetări pentru informatica.