a30


EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

Decret 11/1989 privind înfiintarea Ministerului Apelor, Pădurilor si Mediului Înconjurător

Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

Art. 1 – Pe data prezentului decret se înfiintează Ministerul Apelor, Pădurilor si Mediului Înconjurător prin reorganizarea Consiliului National al Apelor, Ministerului Silviculturii si Consiliului National pentru Protectia Mediului Înconjurător, care se desfiintează.

Art. 2 – Simion Hancu se numeste în functia de ministru al apelor, pădurilor si mediului înconjurător.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
ION ILIESCU

Bucuresti, 28 decembrie 1989.
Nr. 11.