a27


EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA

Decret-lege 88/1990 privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a institutiilor publice, a sediilor partidelor si formatiunilor politice, a linistii cetătenilor si a ordinii de drept

În scopul preintimpinarii oricăror acte de violenta ce periclitează procesul de inaintare a tarii spre democratie, al ocrotirii organelor de stat, institutiilor publice, a sediilor partidelor si formatiunilor politice, al asigurării linistii cetătenilor si ordinii de drept, astfel încît să se instaureze un climat de certitudine si libera expresie democratica,Consiliul Provizoriu de Uniune Natională decreteaza:

Art. 1 – În exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit legii, Ministerul de Interne va actiona pentru întărirea pazei si luarea măsurilor de ordine necesare la sediile organelor de stat, institutiilor publice, partidelor si formatiunilor politice, precum si ale organizatiilor obstesti ale minoritătilor nationale, în vederea asigurării conditiilor normale de desfăsurare a activitătii acestora, pentru împiedicarea oricăror manifestări de violenta care periclitează, sub orice formă, securitatea edificiilor si a bunurilor acestora, cît si integritatea fizica a persoanelor. Totodată, va lua toate măsurile care se impun pentru combaterea manifestărilor de violenta în locurile publice.
Ministerul Apărării Nationale va coopera, în cadrul atributiilor sale legale, cu Ministerul de Interne si va sprijini actiunile întreprinse de acesta pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. 1.

Art. 2 – Fapta persoanei de a pătrunde, fără drept, în sediile organelor centrale si locale de stat, ale altor institutii publice, ale partidelor si formatiunilor politice, tulburind desfăsurarea normală a activitătii acestora, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
În cazul în care fapta se săvîrseste de o persoană înarmată, de doua sau mai multe persoane împreună, în timpul noptii ori prin violenta sau efractie, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Tentativa se pedepseste.

Art. 3 – Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a sediilor organelor centrale si locale de stat, ale altor institutii publice, ale partidelor si formatiunilor politice ori a bunurilor aflate la aceste sedii se sanctionează cu pedepsele prevăzute de legea penală, iar dacă maximul special nu este îndestulător, se poate spori cu pînă la 5 ani, fără a se depăsi maximul general al pedepsei închisorii.
Tentativa se pedepseste.

Art. 4 – Infractiunile contra vietii, integritătii corporale, sănătătii sau libertătii persoanei, săvîrsite împotriva reprezentantilor organelor de stat, institutiilor publice si a reprezentantilor partidelor politice aflati în exercitarea activitătii lor sau în legătură cu aceasta activitate, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvîrsită, al carei maxim se poate spori cu pînă la 5 ani, fără a se depăsi maximul general al închisorii prevăzut de Codul penal.

Art. 5 – Urmărirea si judecarea infractiunilor prevăzute în art. 2, 3 si 4 se fac de urgenta, potrivit procedurii privind infractiunile flagrante.

PRESEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
ION ILIESCU

Bucuresti, 23 februarie 1990.
Nr. 88.