Hotarare 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii si componentei Guvernului


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Hotarare de guvern 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii si componentei Guvernului

În temeiul art. 85 alin. (3) din Constitutia României, republicată, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – La propunerea primului-ministru, se aprobă modificarea structurii si componentei Guvernului după cum urmează:

I. Se înfiintează următoarele ministere ca urmare a unor măsuri de reorganizare:
1. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;
2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;
3. Ministerul Educatiei si Cercetării.

II. Se vor revoca din functia de membru al Guvernului următorii ministri, ca urmare a aplicării prevederilor pct. I:
1. Ilie Sârbu – ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului;
2. Alexandru Athanasiu – ministrul educatiei, cercetării si tineretului.

III. Se vor numi în functia de membru al Guvernului următorii:
1. Dan Ioan Popescu – ministru de stat, ministrul economiei si comertului;
2. Ioan Rus – ministru de stat, ministrul administratiei si internelor;
3. Ioan Talpes – ministru de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile apărării nationale, integrării europene si justitiei;
4. Speranta Maria Ianculescu – ministrul mediului si gospodăririi apelor;
5. Ilie Sârbu – ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale;
6. Alexandru Athanasiu – ministrul educatiei si cercetării;
7. Victor Ponta – ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar.

IV. Ministerele si domeniile de activitate care vor fi coordonate de ministri de stat se stabilesc de primul-ministru, potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Presedintelui României, în vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 martie 2004, cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • VALER DORNEANU
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 10 martie 2004.
Nr. 5.