Hotarare de guvern 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (1) si art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea si colorarea unor produse energetice, precum si prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1861/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor publice
Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice,
Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor interne
Petre Tobă

Ministrul apărării nationale
Mihnea Ioan Motoc

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale
Achim Irimescu

Ministrul sănătătii
Patriciu-Andrei Achimas-Cadariu

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice
Claudia-Ana Costea

Ministrul energiei
Victor Vlad Grigorescu

Ministrul transporturilor
Dan Marian Costescu

Ministrul educatiei nationale si cercetării stiintifice
Adrian Curaj

Ministrul tineretului si sportului
Elisabeta Lipă

Ministrul culturii
Vlad Tudor Alexandrescu

Ministrul mediului, apelor si pădurilor
Cristiana Pasca Palmer

Ministrul comunicatiilor si pentru societatea informatională
Marius-Raul Bostan

Ministrul afacerilor externe
Lazăr Comănescu

Bucuresti, 6 ianuarie 2016
Nr. 1.

ANEXA
NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal