a2


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 1076/1990 privind schimbarea subordonarii Oficiului de stat pentru inventii si mărci

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Oficiul de stat pentru inventii si mărci trece din subordinea guvernului în subordinea Ministerului Învătămîntului si stiintei.

Art. 2 – Activitatea Oficiului de stat pentru inventii si mărci va fi coordonata direct de secretarul de stat, sef al Departamentului stiintei din Ministerul Învătămîntului si stiintei.

Art. 3 – Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei vor introduce modificările necesare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Învătămîntului si stiintei, potrivit prevederilor prezentei hotărîri, în conditiile Decretului nr. 86/1990 si Hotărîrii guvernului nr. 374/1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucuresti, 6 octombrie 1990.
Nr. 1076.