Hotarare de guvern 339/2001 pentru constituirea, în cadrul Ministerului Integrării Europene, a Autoritătii de Management pentru Programul SAPARD


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 339/2001 pentru constituirea, în cadrul Ministerului Integrării Europene, a Autoritătii de Management pentru Programul SAPARD

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – Se constituie, în cadrul Ministerului Integrării Europene, Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD, organism specializat, având rolul de a asigura coordonarea procesului de monitorizare si de evaluare a implementarii Programului SAPARD la nivel national, regional si local.

Art. 2 – În exercitarea atributiilor sale Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD cooperează cu Agentia SAPARD si, după caz, cu celelalte institutii implicate.

Art. 3 – Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD va întocmi rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD, pe care le va prezenta ministrului integrării europene în vederea informării Guvernului, si, după caz, va elabora propuneri pentru eficientizarea implementarii acestuia.

Art. 4 – Comunicarea către Comisia Europeană a rapoartelor de implementare si de evaluare, precum si a propunerilor de ajustare a Programului SAPARD se realizează în conformitate cu prevederile Acordului multianual de finantare.

Art. 5 – Cheltuielile necesare în vederea functionarii Autoritătii de Management pentru Programul SAPARD se suporta din bugetul Ministerului Integrării Europene, precum si din alte surse, în conditiile legii.

Art. 6 – Responsabilitătile, atributiile si structura Autoritătii de Management pentru Programul SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului integrării europene în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor
Ilie Sarbu

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 22 martie 2001.
Nr. 339.