Hotarare de guvern 35/1992 privind înfiintarea Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 35/1992 privind înfiintarea Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Pe data prezentei hotărîri se înfiintează Comitetul de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România, cu sediul în Bucuresti,b-dul Magheru nr. 7, sector 1, organ interdepartamental pentru coordonarea si gestionarea fondurilor acordate de Comunitatea Economică Europeană, alte organizatii si organisme internationale, în cadrul programelor umanitare de ajutorare pentru România.

Art. 2 – Comitetul de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România este compus din Consiliul de administratie si Secretariatul operativ.
Consiliul de administratie formulează propuneri, recomandări si stabileste prioritătile pentru întreaga activitate de ocrotire a copilului si utilizarea fondurilor prevăzute la art. 1.

Art. 3 – Consiliul de administratie este compus din cîte doi reprezentanti de la Ministerul Sănătătii, Ministerul Învătămîntului si stiintei, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Economiei si Finantelor, Secretariatul de Stat pentru Handicapati si Comitetul pentru Sprijinirea Institutiilor de Ocrotire a Copilului si cîte un reprezentant de la Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne si Ministerul Apărării Nationale.

Art. 4 – Secretariatul operativ al Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România este compus din specialisti, delegati pe perioade limitate de timp, de către ministerele si celelalte organe centrale prevăzute la art. 3. Coordonarea acestuia revine Comitetului National pentru Sprijinirea Institutiilor de Ocrotire a Copilului.

Art. 5 – Presedintele si secretarul Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România se numesc prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul învătămîntului si stiintei
Mihail Golu

Ministrul sănătătii
Mircea Maiorescu

Ministrul muncii si protectiei sociale
Dan Mircea Popescu

Secretariatul de stat pentru handicapati
Rodica Munteanu

Comitetul pentru Sprijinirea Institutiilor de Ocrotire a Copilului
Alexandra Zugravescu

Bucuresti, 27 ianuarie 1992.
Nr. 35.