Hotarare de guvern 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 1 alin. (1) si art. 5 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga:
a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 635/2002 pentru aprobarea Precizărilor referitoare la aplicarea conventiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu diverse state, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002;
b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1828/2003 privind documentele necesare achizitionării unor produse accizabile în regim de scutire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2004;
c) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1852/2003 privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile si procedura de achizitionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 8 ianuarie 2004;
d) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1853/2003 privind documentele fiscale utilizate în domeniul produselor accizabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2004;
e) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1845/2003 privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.
Nr. 44.

ANEXA
NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal