Hotarare de guvern 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice

În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice, Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice, prevăzut în anexa.

Art. 2 – Executia investitiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe bază de licitatie publică, în conditiile stabilite de ordonantele Guvernului nr. 12/1993 si nr. 15/1993.

Art. 3 – Prevederile prezentului regulament se aplică pentru investitiile publice ale căror valori totale depăsesc 100 milioane lei. Acest cuantum valoric va fi actualizat la propunerea Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în functie de evolutia preturilor.

Art. 4 – Pentru investitiile publice ale căror valori totale depăsesc 6.000 milioane lei, contractantii pot participa la procedura de licitatie, indiferent de nationalitate, în conditiile stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.

Art. 5 – Veniturile realizate din executia investitiilor publice pe teritoriul României de rezidenti străini se supun impozitării potrivit legislatiei române în materie, coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri la care România este parte contractantă.

Art. 6 – Se abroga Hotărârea Guvernului nr. 291/1991, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrărilor publice.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Ministrul lucrărilor publice
si amenajării teritoriului,
Marin Cristea

Bucuresti, 2 noiembrie 1993.
Nr. 592.

ANEXA
REGULAMENT privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice