a5


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 62/1991 privind subordonarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, organ central al administratiei de stat, de specialitate în domeniul protectiei proprietătii industriale, cu activitate autonomă, trece din subordinea Ministerului stiintei si Învătămîntului pe lîngă guvern.

Art. 2 – Activitatea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci va fi coordonată de către secretarul de stat însărcinat cu stiinta, membru al guvernului.
Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci întocmeste bilant propriu si ordonator principal de credite, functionînd potrivit Hotărîrii guvernului nr. 374/1990.

Art. 3 – Ministerul Finantelor si Ministerul Învătămîntului si stiintei vor asigura transferarea fondurilor bugetare prevăzute pentru Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci pe anul 1991 din bugetul Ministerului stiintei si Învătămîntului în bugetul propriu al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 4 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă prevederile Hotărîrii guvernului nr. 1076 din 8 octombrie 1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucuresti, 22 ianuarie 1991.
Nr. 62.