Hotarare de guvern 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 117 alin. (2) si al art. 118 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2 – Anexa la ordonanta de urgentă mentionată la art. 1 se modifica si se completează potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2003.
(2) Pe aceeasi dată Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se abroga.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de interne
Ioan Rus

Ministrul lucrărilor publice,
transporturilor si locuintei,
Traian Panait,
secretar de stat

Ministrul administratiei publice
Octav Cozmanca

Ministrul educatiei si cercetării
Ecaterina Andronescu

Ministrul sănătătii si familiei
Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.
Nr. 85.

ANEXA Nr. 1
REGULAMENT de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
ANEXA Nr. 2