a21


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

În conformitate cu prevederile legii locuintei si ale Legii nr. 112/1995, precum si ale hotărîrilor Guvernului nr. 20/1996 si nr. 39/1996, având în vedere obiectul de activitate al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, cu modificările ulterioare, Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Fondul locativ de protocol prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, are următoarea destinatie:
a) locuinte de protocol – case de oaspeti pentru delegatiile oficiale invitate de către Presedintia României, Senat, Camera Deputatilor, Guvernul României, Curtea Suprema de Justitie, Curtea Constitutională, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi si Avocatul Poporului;
b) locuinte de protocol – resedinte oficiale pentru Presedintele României, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor si primul-ministru;
c) locuinte de protocol pentru persoanele care sunt alese sau numite în unele functii sau demnitati publice, pe durata exercitării acestora.
Pot beneficia de locuinte de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele functii publice: vicepresedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor, ministri de stat, ministrii si asimilatii acestora, precum si presedintele Curtii Supreme de Justitie, presedintele Curtii Constitutionale, presedintele Curtii de Conturi, presedintele Consiliului Legislativ si avocatul poporului.

Art. 2 – (1) Fondul locativ de protocol prevăzut la art. 1 este proprietate publică a statului, intrînd sub incidenta prevederilor art. 135 alin. (3) si (5) din Constitutie, precum si ale art. 10 din Legea nr. 112/1995.
(2) Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” asigura evidenta, punerea la dispozitie, întretinerea, repararea si conservarea fondului locativ de protocol, în conditiile legii.

Art. 3 – (1) Locuintele de protocol – case de oaspeti, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispozitia institutiilor mentionate la art. 1 lit. a), la cererea acestora, de către Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
(2) Locuintele de protocol – resedinte oficiale, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispozitia persoanelor mentionate la art. 1 lit. b), la cererea acestora, de către Guvern.
(3) Punerea la dispozitie a locuintelor de protocol prevăzute la art. 1 lit. c) se face de către Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu acordul primului-ministru, la cererea institutiilor din conducerea cărora fac parte persoanele respective.

Art. 4 – (1) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, întretinerea, conservarea, dotarea si protejarea locuintelor de protocol – case de oaspeti se suporta anual din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Pentru locuintele de protocol – resedinte oficiale, chiria legală se suporta de către institutiile în care îsi desfăsoară activitatea persoanele beneficiare, în baza contractelor de închiriere încheiate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” cu serviciile de specialitate ale institutiilor în cauza, iar cheltuielile de întretinere pentru spatiul locativ efectiv ocupat, de către beneficiari.
(3) Pentru locuintele de protocol, chiria si cheltuielile de întretinere se suporta integral de către beneficiarii directi, în conditiile legii.

Art. 5 – (1) Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în calitate de administrator general al fondului locativ de protocol, constituit potrivit art. 1, exercita atributiile care revin proprietarului, în conformitate cu legislatia în vigoare.
(2) Locuintele din fondul locativ de protocol prevăzute la art. 1, care nu sunt utilizate potrivit destinatiilor respective, pot fi folosite, temporar, potrivit reglementărilor legale, cu aprobarea primului-ministru.

Art. 6 – Contractul de închiriere a locuintelor de protocol si a celor cu destinatie de resedinta oficială, încetează, de drept, în termen de 60 de zile de la data expirării mandatului sau eliberării din functie, după caz.

Art. 7 – Persoanele care ocupa, în prezent, locuintele din cele prevăzute la art. 1 si care nu îsi mai exercita mandatul sau nu mai detin una dintre functiile mentionate, sunt obligate să le elibereze în termen de un an, pe măsura asigurării unui spatiu corespunzător. În acest scop, vor beneficia de alte locuinte ce le vor fi puse la dispozitie, după caz, de către Primăria municipiului Bucuresti sau de către Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, dacă nu detin o alta locuinta.

Art. 8 – Imobilele cu destinatia de locuinta si locuintele – apartamente sau garsoniere – din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, altele decît cele prevăzute la art. 1, sunt proprietate privată a statului, se supun regimului juridic de drept comun si pot fi vîndute, dacă sunt locuinte statornice, sau pot fi închiriate.

Art. 9 – Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
────────────────
Secretariatul General al Guvernului
Octav Cozmanca

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului
Marin Cristea

Bucuresti, 8 octombrie 1996.
Nr. 940.

ANEXA
LISTA
fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din municipiul Bucuresti
Adresa imobilului
– Palatul Primăverii – LAC 1, str. Mircea Eliade nr. 5-13, sectorul 1
– Palatul Herăstrău – LAC 2, str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1
– Palatul Floreasca – K2, str. Mircea Eliade nr. 2, sectorul 1
– Palatul Primăverii, bd. Primăverii nr. 50, sectorul 1
– Palatul Modrogan, str. Modrogan nr. 1, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din str. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din bd. Primăverii nr. 48, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din bd. Aviatorilor nr. 86, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din str. Nikolai Gogol nr. 3, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din str. Moli0re nr. 13-15, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din str. Anton Cehov nr. 8 şi garajul comun, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din str. Nikolai Gogol nr. 2-4, sectorul 1
– Casa de oaspeţi din bd. Mircea Eliade (Kalinin) nr. 12, ap. 1, 2 şi 3, sectorul 1
– Imobilul din str. Alexandru Puşkin nr. 5 şi garajul, sectorul 1
– Imobilul din bd. Aviatorilor nr. 57 şi garajul, sectorul 1
– Imobilul din str. Arhitect Grigore Cerchez nr. 3 şi garajul, sectorul 1
– Imobilul din bd. Aviatorilor nr. 92, vila, inclusiv garajul, sectorul 1
– Imobilul din str. Lev Tolstoi nr. 27 (ap. 1 şi garajul şi etaj 1 – ap. 2), sectorul 1
– Imobilul din str. Nikolai Gogol nr. 1 (ap. 1 şi etaj 1 – ap. 2), sectorul 1
– Imobilul din str. Maxim Gorki nr. 26 (ap. 1 şi garajul), sectorul 1
– Imobilul din str. Dr. Eugen Iosif nr. 20 (ap. 1), sectorul 5
– Imobilul din str. Docenţilor nr. 9, inclusiv garajul, sectorul 1
– Imobilul din str. Armindenului nr. 4, inclusiv garajul, împrejmuiri 78 m, sectorul 1
– Imobilul din str. Herăstrău nr. 33, inclusiv garajul, sectorul 1
– Imobilul din str. Lev Tolstoi nr. 25 (ap. 1 şi etajul 1 – ap. 2), sectorul 1
– Imobilul din bd. Aviatorilor nr. 70 (parter, ap. 1), sectorul 1
– Imobilul din str. Crângului nr. 13, inclusiv garajul, sectorul 1
– Imobilul din str. Heleşteului nr. 22A, inclusiv garajul, sectorul 1
– Imobilul din bd. Primăverii nr. 11 (vilă, inclusiv garajul, împrejmuiri 53 m), sectorul 1
– Imobilul din bd. Primăverii nr. 14, inclusiv garajul, sectorul 1
– Imobilul din str. Pictor Daniel C. Rosenthal nr. 13, inclusiv garajul, sectorul 1
– Imobilul din str. Dr. Lister nr. 57 (Corp A + B), sectorul 5.