Hotarare de guvern 966/1996 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 966/1996 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 23 august 1994, se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Hotărârea Guvernului nr. 460/1994, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii
Daniela Bartos

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Dan Mogos,
secretar de stat

Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Adrian Neacsu,
secretar de stat

Bucuresti, 14 octombrie 1996.
Nr. 966.

ANEXA Nr. 1
MINISTERUL SĂNĂTĂTII
Numărul maxim de posturi: 185
(exclusiv demnitarii)
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 966/1996

*) Functionează ca birou.