Legea 108/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 11/1996 privind executarea creantelor bugetare


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 108/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 23 ianuarie 1996 privind executarea creantelor bugetare, adoptată în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu următoarele modificări si completări:

1) Articolul 31 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 31 – La cererea organului de executare, băncile sunt obligate să-i furnizeze în scris relatiile solicitate, necesare urmăririi debitorilor prin poprire, precum si pentru luarea altor măsuri privind realizarea creantelor bugetare. Organele de executare sunt obligate să asigure secretul informatiilor primite.”

2) Articolul 43 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
„În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate, la data sesizării băncii potrivit alin. 1, sumele în lei si în valută existente în contul debitorului sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii si până la achitarea integrală a creantei, banca nu va face nici o plata care ar diminua suma supusă indisponibilizarii, cu exceptia sumelor necesare plătii drepturilor salariale.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Bucuresti, 10 octombrie 1996.
Nr. 108.