a46


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 111/1997 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 14/1997 pentru modificarea si completarea articolului 16 din Legea 129/1996 privind transportul pe căile ferate române

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – Se aprobă Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14 din 30 aprilie 1997 pentru modificarea si completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997.

Art. 2 – Articolul 16 alineatul (1^4) din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1997, se modifica si va avea următorul cuprins:
„(1^4) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se stabileste cu avizul Oficiului Concurentei si se regaseste ca element de cost al sectoarelor S.N.C.F.R., care realizează servicii de transport public feroviar, si al persoanelor juridice autorizate să efectueze transporturi de marfa si de călători pe calea ferată.”

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PREsEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 3 iulie 1997.
Nr. 111.