Legea 123/2008 pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 123/2008 pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Definitii

Art. 1 – În sensul prezentei legi, prin alimentatie sănătoasă se întelege acel mod de alimentatie dovedit stiintific a fi optim cresterii, dezvoltării si mentinerii stării de sănătate a copiilor si adolescentilor în colectivităti.

Art. 2 – În cuprinsul dispozitiilor prezentei legi, sub denumirea aliment nerecomandat prescolarilor si scolarilor se întelege un aliment cu un aport substantial de compusi cu efect dăunător sănătătii, ca grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari, în detrimentul compusilor cu efect benefic, cum ar fi fibre, vitamine, minerale.

Art. 3 – În sensul prezentei legi, prin colectivităti se întelege toate unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particulare, inclusiv centrele de vacantă, unităti ce asigură servicii similare, cresele si unitătile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului scolar.

Art. 4 – Unitătile care asigură prepararea si distribuirea alimentelor către colectivitătile prevăzute la art. 3 sunt obligate să respecte prevederile prezentei legi.

Capitolul II – Principii si norme de bază

Art. 5 – În cadrul general al asigurării bunăstării cetătenilor, statul recunoaste importanta deosebită a sănătătii populatiei.

Art. 6 – Deprinderea de către cetăteni a unei alimentatii sănătoase este o componentă majoră a sănătătii publice.

Art. 7 – Prezenta lege afirmă rolul statului, al societătii civile si al cetătenilor în promovarea unei alimentatii sănătoase în rândul tinerei generatii.

Art. 8 – Dreptul societătii civile si al cetătenilor de a se implica în elaborarea strategiilor si metodologiilor prezentei legi este garantat.

Capitolul III – Reglementări principale

Art. 9 – Institutiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează si difuzează lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor, după cum urmează:
a) Ministerul Sănătătii Publice întocmeste si actualizează lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor, conform recomandărilor specialistilor în nutritie;
b) inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti preiau lista prevăzută la lit. a) si o comunică tuturor unitătilor de învătământ, mai putin creselor;
c) creselor li se comunică lista direct de către Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 10 – În incinta unitătilor de învătământ sunt interzise prepararea, comercializarea si distribuirea oricăror alimente continute în lista prevăzută la art. 9 lit. a).

Art. 11 – Meniurile servite în cantinele sau locatiile asimilate cu cantinele din colectivităti sunt avizate de către personalul medical si aprobate de către conducătorul unitătii.

Capitolul IV – Reglementări suplimentare

Art. 12 – Campaniile de promovare a alimentatiei sănătoase în colectivităti se derulează cu acordul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 13 – Programele scolare elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului vor cuprinde teme privind formarea unui comportament alimentar sănătos la copii si adolescenti.

Art. 14 – Programele de formare si perfectionare a cadrelor din învătământul prescolar, scolar, gimnazial si liceal vor contine notiuni cu caracter stiintific privitoare la alimentatia sănătoasă si promovarea acesteia prin activitatea de învătământ.

Capitolul V – Sesizarea, constatarea si sanctionarea încălcărilor legii

Art. 15 – Constatarea încălcărilor prezentei legi si aplicarea sanctiunilor se fac de către Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 16 – Constituie contraventii încălcarea dispozitiilor art. 9-12 si se sanctionează conform reglementărilor în vigoare.

Capitolul VI – Dispozitii finale

Art. 17 – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • BOGDAN OLTEANU
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 27 mai 2008.
Nr. 123.