Legea 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educatie si sociale care vizează identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitătii vietii si functionării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinară specializată.

Art. 2 – În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric si evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, interventii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere a părintilor si a familiei.

Art. 3 – (1) Echipa multidisciplinară specializată din centrele de sănătate mintală, precum si alti furnizori de servicii medicale din unităti sanitare publice sau private este formată din: medici specialisti în psihiatrie pediatrică, psihologi clinicieni, psihoterapeuti, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuti, educatori si asistenti sociali.
(2) Continuarea si monitorizarea tratamentului se efectuează de către medici specialisti în psihiatrie pediatrică si/sau psihologi clinicieni si/sau psihoterapeuti, în unitătile sanitare publice ori private.

Capitolul II – Depistarea activă precoce, drepturile si accesul pacientilor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate la serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale

Art. 4 – (1) Depistarea activă precoce se efectuează la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale prevăzute la art. 2.

Art. 5 – (1) Depistarea activă precoce si serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate, oferite de profesionisti cu competentă stabilită de Colegiul Medicilor din România sau de Colegiul Psihologilor din România, sunt prevăzute în programul national de sănătate mintală.
(2) Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Psihologilor din România stabilesc, de comun acord, practicile si procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activă precoce si serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale din cadrul programului national de sănătate mintală.
(3) Ministerul Sănătătii, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Psihologilor din România elaborează standardele pentru serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale în tratamentul tulburărilor din spectrul autist si al tulburărilor mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 6 – Ministerul Sănătătii, în parteneriat cu institutiile Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sănătătii mintale, elaborează protocoale de colaborare în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate.

Capitolul III – Stabilirea competentei si organizarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate

Art. 7 – Serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate sunt exercitate, în regim profesional, de medici specialisti în psihiatrie pediatrică si psihologi clinicieni, cu competentă stabilită de Colegiul Psihologilor din România.

Art. 8 – (1) Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România si Federatia Română de Psihoterapie elaborează standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate cuprind:
a) standarde de formare continuă, de scurtă durată, de specializare în tulburări din spectrul autist si tulburări mintale asociate pentru profesionistii atestati în psihoterapie cognitiv-comportamentală;
b) standarde de formare în interventii specializate în tulburări din spectrul autist si tulburări mintale asociate pentru echipa multidisciplinară specializată prevăzută la art. 3.

Art. 9 – În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România si a Colegiului Psihologilor din România, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 10 – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • ROBERTA ALMA ANASTASE
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 12 iulie 2010.
Nr. 151.