Legea 177/1999 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 177/1999 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34 din 12 noiembrie 1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protectia Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie 1998, cu următoarea modificare:

– La articolul 3 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
„i) coordonează si îndrumă, în probleme specifice privind protectia copilului aflat în dificultate, activitatea exercitată de autoritătile administratiei publice locale.”

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PREsEDINTELE SENATULUI
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ACSINTE GASPAR

Bucuresti, 26 noiembrie 1999.
Nr. 177.