Legea 194/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 194/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu următoarele modificări:

1. Articolul 9 se abrogă.

2. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
„(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va propune Guvernului măsurile necesare pentru reorganizarea Regiei Autonome lt; lt;Administratia Natională a Drumurilor din România gt; gt;, în vederea delimitării si întăririi componentei de constructie de autostrăzi.”

3. Articolul 12 se abrogă.

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Se înfiintează Ministerul Sănătătii prin reorganizarea Ministerului Sănătătii si Familiei, care îsi încetează activitatea.
(2) Ministerul Sănătătii preia centrele de medicină preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, până la data de 31 martie 2004, când vor trece, reorganizate, la Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se înfiintează ca institutie publică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.
(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat, bugetelor Ministerului Sănătătii si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si în anexele la acestea pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.
(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societătii Nationale de Cruce Rosie din România se asigură prin bugetul Ministerului Sănătătii.”

5. Alineatul (4) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
„(4) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei preia activitatea de atribuire electronică a autorizatiilor de transport international de marfă si activitatea de atribuire în sistem electronic a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., institutie publică ce functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”
6. Alineatele (3) si (4) ale articolului 16 se abrogă.

7. Literele a), m) si n) ale articolului 21 se abrogă.

8. Punctul 3 al articolului 23 se abrogă.

Art. II – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2004.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
PRESEDINTELE SENATULUI
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
CONSTANTIN NITA

Bucuresti, 25 mai 2004.
Nr. 194.