Legea 255/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 255/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:
„a) functia de autoritate – care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum si a procedurilor de adoptare a acestora;”

2. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) functia de reprezentare – prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului sau, după caz, a altor structuri organizatorice care functionează sub autoritatea sa, în relatiile cu celelalte institutii si autorităti;”

3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Ministrul asigura directa coordonare a activitătii Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare, a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si a Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.”

4. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare, a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si a Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.”

5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare si Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie se stabileste prin decizie a primului-ministru.”

6. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) În cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului, precum si în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma «Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului» se înlocuiește cu sintagma «Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului și Adoptie».”

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Bucuresti, 16 mai 2001.
Nr. 255.