Legea 272/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 272/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) În Corpul consilierilor de integrare pot fi încadrati absolventi de universităti din tara si/sau din străinătate, cu diplome acordate sau echivalate, în conditiile legii, pentru specializări în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, specifice ministerului în care se organizează colectivul în cadrul căruia îsi vor desfăsura activitatea.
(2) Încadrarea specialistilor se realizează de către Ministerul Integrării Europene, pe bază de concurs sau de examen, în conditiile legii, organizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, pe baza criteriilor stabilite împreună cu ministerul interesat.
(3) Repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Integrării Europene si a Secretariatului General al Guvernului.
(4) Consilierii de integrare îsi desfăsoară activitatea în cadrul unor structuri coordonate de ministri. Atributiile consilierilor de integrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului integrării europene si al ministrului pe lângă care sunt repartizati.”

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Consilierii de integrare sunt salariati cu contract individual de muncă. Salariile de baza si celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru functia de consilier diplomatic. Salariile de baza pot fi majorate cu până la 50%, în functie de experienta, specializări postuniversitare, titluri stiintifice si alte criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Bucuresti, 23 iunie 2003.
Nr. 272.