Legea 3/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 3/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 28, 31 si 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, toate constructiile cu destinatie turistică din zonele cu potential turistic, statiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protectie a monumentelor istorice, rezervatiile naturale si alte asemenea, precum si constructiile cu destinatie turistică si constructiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din statiunile turistice si din localitătile aflate pe litoralul Mării Negre, executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publică ori privată, finalizate sau în curs de executie, se desfiintează.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) După constatarea faptului că respectivele constructii au fost executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia de către reprezentantii Inspectoratului de Stat în Constructii, acestia înstiintează Directia generală lucrări publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, care somează proprietarii constructiilor să le desfiinteze în termen de 48 de ore.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • IOAN OLTEAN
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 1 martie 2011.
Nr. 3.