Legea 309/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurală


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 309/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurală

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
„c) selectarea proiectelor eligibile care urmează să fie finantate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile Planului national pentru agricultura si dezvoltare rurală;”

2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentia SAPARD este de 145, repartizarea acestora la nivel central si regional urmând să fie stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, si se încadrează în numărul total de personal aprobat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Personalul Agentiei SAPARD se angajează prin concurs, în functie de structura si obiectivele acesteia.”

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Agentia SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane si un microbuz.”

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Bucuresti, 7 iunie 2001.
Nr. 309.