Legea 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutie se abiliteaza Guvernul ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în următoarea sesiune ordinară a anului 1996, sa emita ordonante în domenii ce privesc:
a) ratificarea, modificarea ori completarea unor acorduri financiare internationale si a unor amendamente la acestea; reglementarea participatiilor statului la Fondul Monetar International si modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzactiile cu Fondul Monetar International; ratificarea Acordului de cooperare în domeniul brevetelor, semnat în anul 1994, dintre Guvernul României si Organizatia Europeană de Brevete; armonizarea, cu Charta C.I.O., a prevederilor legale referitoare la organizarea si functionarea Comitetului Olimpic Roman;
b) reglementarea organizării unor activităti specifice în zonele izolate si cu probleme deosebite privind gradul de ocupare a fortei de muncă (Delta Dunării, Muntii Apuseni, Nordul Moldovei etc.), precum si acordarea de facilităti persoanelor care domiciliază sau lucrează în aceste perimetre;
c) îmbunătătirea si completarea unor reglementări referitoare la: repartizarea profitului la regiile autonome; formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; regimul general al contabilitătii; regularizarea influentelor financiare la Agentia Nationala a Produselor Agricole – R.A., ca urmare a reorganizării si restructurării Regiei Autonome „Romcereal”; asigurarea rambursarii împrumutului de stat si a dobinzilor aferente pentru continuarea participării României la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog; finantarea, în continuare, a participării României la construirea Combinatului de produse cu continut de nichel-cobalt de la Las Camariocas – Cuba până la finalizarea obiectivului; angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat în valută pe piata interna; adoptarea unor măsuri pentru preluarea si valorificarea epavelor si a celorlalte nave maritime si fluviale considerate abandonate;
d) modificarea si completarea unor reglementări cu privire la: reorganizarea si lichidarea judiciară a societătilor bancare, majorarea capitalului social al acestora; efectuarea unor tranzactii pe piata internationala bazate pe operatiuni de swap valutare si cu metale pretioase pe termen mediu si lung; protejarea micilor depunatori printr-o schema-fond de garantare a depozitelor în sistemul bancar; regimul proiectării, avizării, aprobării si executării obiectivelor noi de investitii ce se realizează de către Banca Nationala a României si de Casa de Economii si Consemnatiuni;
e) modificarea si completarea unor reglementări referitoare la: asigurarea improspatarii stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei; conversia capacitătilor de productie militară în productie civilă;
f) îmbunătătirea si completarea unor reglementări financiare referitoare la: impozitul pe venitul reprezentantilor din România ale societătilor comerciale si ale organizatiilor economice străine; taxa pe valoarea adăugată; accize; regimul de impunere si utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României; taxa de constituire a Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice; scutirea de la plata taxei pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetelor de teren destinate construirii obiectivului „Piata de Gros” Bucuresti, finantat prin credite B.E.R.D.; rectificarea bugetului de stat pe anul 1996, în vederea includerii prevederilor necesare finantării partidelor politice si a unor influente rezultate din acte normative adoptate ulterior aprobării legii bugetului de stat.

Art. 2 – În conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (3) din Constitutie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului României în următoarea sesiune ordinară a anului 1996, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului României spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sanctiunea încetării efectelor lor.
Ordonantele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3 – În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate si depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonantelor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Bucuresti, 3 iulie 1996.
Nr. 65.