Legea 87/1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 25/1997 cu privire la adoptie


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 87/1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 25/1997 cu privire la adoptie

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adoptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:
„Ordonanta de urgenta cu privire la regimul juridic al adoptiei”

2. La articolul 9, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:
„(2) Dispozitiile legale cu privire la protectia copilului aflat în dificultate, referitoare la încredintarea copilului unei persoane sau familii, sunt aplicabile.
(3) Comisia pentru protectia copilului poate incredinta copilul în vederea adoptiei si unei persoane sau familii care nu are cetătenia română, dar care are resedinta pe teritoriul României de cel putin 6 luni si îndeplineste celelalte conditii prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de legislatia tarii al carei cetătean este adoptatorul.”

3. La articolul 9, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) În cazul în care o persoană sau o familie de cetătenie română si o persoană sau o familie de cetătenie străină cer încredintarea, în vederea adoptiei, a aceluiasi copil, posibilitatea încredintării copilului la persoana sau la familia de cetătenie română va fi luată în considerare cu prioritate de către Comisia pentru protectia copilului.”

4. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) Cererile persoanelor sau ale familiilor cu domiciliul sau cu resedinta pe teritoriul României, care doresc sa adopte, vor fi transmise Comitetului Roman pentru Adoptii în termen de 5 zile de la eliberarea atestatului prevăzut la art. 6, numai prin intermediul serviciilor publice specializate din subordinea comisiilor pentru protectia copilului sau al organizatiilor private române autorizate.”

5. La articolul 12, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:
„(3) În termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prevăzute la alin. (2), comisiile pentru protectia copilului vor transmite cererile persoanelor sau ale familiilor atestate corespunzător si care doresc să le fie încredintati acei copii în vederea adoptiei.
(4) Dacă nu exista cereri privind încredintarea copilului în vederea adoptiei sau dacă cererea de încredintare a copilului în vederea adoptiei nu a fost aprobată, Comitetul Roman pentru Adoptii va repartiza sarcina identificarii unei familii, potrivite pentru copil, unui serviciu public specializat sau unui organism privat român autorizat.”

6. Articolele 15 si 16 devin articolul 15, cu următorul cuprins:
„Art. 15. – (1) Cauzele privitoare la încuviintarea adoptiei se judeca în prima instanta de tribunalul în a cărui raza teritorială se găseste domiciliul copilului.
(2) Cauzele pentru judecarea cărora nu se poate determina instanta competenta, potrivit alin. (1), se judeca de Tribunalul Bucuresti.
(3) Hotărârile date în cauzele având ca obiect încuviintarea adoptiei sunt supuse recursului. Instanta competenta sa judece recursul este Curtea de Apel.”

7. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protectia copilului care a avizat favorabil încuviintarea adoptiei, care îl reprezintă pe copil, a persoanei sau a familiei care doreste sa adopte, a Comitetului Roman pentru Adoptii si cu participarea procurorului.”

8. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Este interzisă căsătoria între adoptat si rudele sale firesti, potrivit legii. Serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si ofiterii de stare civilă vor urmări respectarea acestei prevederi.”

9. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 27. – (1) Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonante de urgentă se abroga:
Legea nr. 11/1990 privind încuviintarea adoptiei, modificată prin Legea nr. 48/1991 si prin Legea nr. 65/1995 si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1995;
– dispozitiile capitolului III lt; lt;Adoptia gt; gt; al titlului II din Codul familiei;
– orice alte dispozitii contrare.”

10. În tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma statul român devine România.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Bucuresti, 28 aprilie 1998
Nr. 87.