a67


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – În temeiul dispozitiilor art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finante publice si economie:
1. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
2. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiintarea activitătii de derulare si gestionare a proiectelor de înfrătire institutională finantate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 168/2009;
3. aprobarea scoaterii prin rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unii operatori economici;
4. reglementări privind asigurarea unui cadru unitar de management pentru beneficiarii proiectelor finantate prin fonduri structurale;
5. măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010.

II. Justitie:
– modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne.

III. Sănătate:
1. reglementarea unor măsuri în domeniul descentralizării sistemului sanitar;
2. modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Transporturi:
1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de sigurantă rutieră;
3. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare;
4. reglementarea unor măsuri pentru diminuarea consecintelor restructurării si reorganizării unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;
5. reglementări pentru eficientizarea activitătii de pilotaj în domeniul aviatiei.

V. Mediu:
– instituirea infrastructurii pentru informatii spatiale în România.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.
VII. Administratie publică si interne:
1. adoptarea ordonantei privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez;
2. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale.

Art. 2 – În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2010. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • ROBERTA ALMA ANASTASE
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 14 ianuarie 2010.
Nr. 9.