Legea 99/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 99/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Oficiul Român pentru Adoptii, Institutul National de Statistică si Agentia Natională pentru Romi, organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului.”

2. La articolul 33 punctul 7, la articolul 7, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
„b^1) efectuează actiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;”.

3. La articolul 33, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:
„13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
„Art. 13^1. – Personalul din cadrul Departamentului si seful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.””

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • BOGDAN OLTEANU
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucuresti, 29 aprilie 2008.
Nr. 99.