Legislatie rutiera


Ordonanta de urgenta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
Legea 265/2008 privind auditul de sigurantă rutieră
Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
Ordonanta de guvern 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
Ordonanta de guvern 43/1997 privind regimul drumurilor

Ordonanta de guvern 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România
Ordonanta de guvern 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de guvern 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

Ordonanta de guvern 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
Ordonanta de guvern 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată si de comercializare a acestora
Ordonanta de guvern 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta rutieră, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

Ordonanta de guvern 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
Ordonanta de guvern 36/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

Ordonanta de guvern 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora
Ordonanta de guvern 27/2011 privind transporturile rutiere