Ordin 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat


EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE

Ordin 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) din titlul I „Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Inspectiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.683/2006, ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1 – Se aprobă Normele privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 861/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 23 septembrie 2003.

Art. 3 – Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si inspectiile sanitare de stat judetene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătătii publice
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucuresti, 5 iulie 2006.
Nr. 824.

ANEXA
Norme privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat