Ordonanta de guvern 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adopta prezenta ordonantă.

Art. 1 – (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduc tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa maxima admisă de 12 tone sau mai mare, tarifele mentionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 1.
(3) Pentru toate autovehiculele de transport marfa având masa maxima admisă sub 12 tone si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima admisă, tarifele mentionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 2.
(4) Pentru plata tarifelor mentionate la alin. (1) utilizatorilor infrastructurii de transport rutier li se eliberează documentul care atesta dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere, denumit rovinieta, pentru care, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.
(5) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier sunt structurate în functie de durata de parcurs si de stationare pe reteaua rutiera din România, astfel: o zi, 7 zile, o luna, 6 luni si un an.
(6) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii nationali si străini ai infrastructurii de transport rutier.
(7) În cazul înstrăinării autovehiculului, rovinieta îsi mentine valabilitatea.
(8) În cazul scoaterii din uz a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier, corespunzătoare perioadei de neutilizare.

Art. 2 – (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa maxima admisă de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în functie de numărul de osii ale autovehiculului si de emisiile poluante (EURO).
(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa având masa maxima admisă sub 12 tone si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima admisă, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în functie de tipul autovehiculului si de emisiile poluante (EURO).

Art. 3 – Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la art. 1 si 2:
a) autovehiculele folosite de unitătile institutiilor din sistemul de apărare nationala, ordine publică, siguranta nationala, de serviciul de pompieri, protectie civilă, politie si alte servicii de urgenta, autobuzele folosite exclusiv pentru transportul urban, precum si vehiculele folosite pentru întretinerea drumurilor;
b) autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul de mărfuri si persoane în interiorul localitătilor.

Art. 4 – Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta anuală care se poate procura prin oficiile Companiei Nationale „Posta Română” – S.A. si de la agentiile Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din România”.

Art. 5 – Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza rovinieta, în functie de durata de parcurs si de sedere pe reteaua rutiera din România, care se poate procura de la agentiile Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din România” aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si în teritoriu, precum si prin oficiile Companiei Nationale „Posta Română” – S.A.

Art. 6 – (1) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achită tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în valută liber convertibilă la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a României la data cumpărării.
(2) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor achită tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a României la data cumpărării.

Art. 7 – Autoritatea Rutiera Română – A.R.R. si Regia Autonomă „Registrul Auto Roman” vor acorda licente, respectiv cărti de identitate ale autovehiculelor si vor efectua inspectii tehnice numai pentru posesorii de autovehicule care utilizează infrastructura de transport rutier din România si care sunt în posesia rovinietei anuale.

Art. 8 – (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a detine rovinieta valabilă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.
(2) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), orice urmărire încetează.
(4) O dată cu aplicarea amenzii contraventionale posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a avea rovinieta valabilă li se suspenda certificatul de înmatriculare al autovehiculului si, după caz, licenta de executie pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
(5) Contravenientii au obligatia ca, în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contraventionale, sa achite tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 9 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către:
a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din unitătile care functionează sub autoritatea sau în subordinea acestuia;
b) ofiterii si subofiterii de politie cu atributii în controlul circulatiei.

Art. 10 – Contraventiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 11 – Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier nu exonereaza utilizatorii infrastructurii de transport rutier de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonomă „Administratia Nationala a Drumurilor din România”, prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 12 – Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din România” si vor fi utilizate în exclusivitate pentru finantarea lucrărilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale.

Art. 13 – În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 14 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei
Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.
Nr. 15.

ANEXA Nr. 1
INTRODUCEREA ETAPIZATA
a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier
de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele de transport marfa
cu masa mai mare sau egala cu 12 t
ANEXA Nr. 1 - Ordonanta de Guvern 15/2002

ANEXA Nr. 2
INTRODUCEREA ETAPIZATA
a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier
de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule având masa maxima admisă sub
12,0 tone si pentru autovehicule de transport pasageri
ANEXA Nr. 2 - Ordonanta de Guvern 15/2002