a4


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 18/1992 privind încetarea activitătii Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia României si al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanta:

Art. 1 – Pe data prezentei ordonante, Comisia Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate se reorganizează în organe de specialitate ale administratiei publice centrale, după cum urmează:
a) Institutul Roman de Standardizare;
b) Biroul Roman de Metrologie Legală;
c) Oficiul pentru Protectia Consumatorilor.
Pe aceeasi dată, Institutul National de Metrologie trece în subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală.

Art. 2 – Guvernul, prin hotărîre, va dispune organizarea si functionarea în subordinea sa a organelor de specialitate prevăzute la art. 1 lit. a)-c).
Comisia Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate îsi încetează activitatea. Decretul nr. 86 din 1 februarie 1990 privind organizarea Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate se abroga.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul industriei
Dan Constantinescu

Secretar de stat în Departamentul pentru Strategia Reformei si Integrare Economică
Bujor-Bogdan Teodoroiu

Bucuresti, 21 august 1992.
Nr. 18.