Ordonanta de guvern 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată si de comercializare a acestora


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adopta prezenta ordonantă.

Art. 1 – Echipamentele, piesele de schimb si materialele produse în tara sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere, care contribuie la siguranta circulatiei si la protectia mediului, pot fi comercializate numai dacă sunt certificate si/sau omologate din punct de vedere tehnic de Regia Autonomă „Registrul Auto Roman”, organism tehnic desemnat de Ministerul Transporturilor în acest scop.

Art. 2 – Certificarea si/sau omologarea se solicita de către producători, importatori sau de reprezentantii autorizati ai acestora.

Art. 3 – Produsele certificate si/sau omologate vor fi inscriptionate cu însemne prin care să se poată identifica producătorul, data fabricatiei, certificatul de conformitate sau de omologare si emitentul acestuia. În cazul în care produsul nu poate fi inscriptionat, datele de identificare se înscriu pe ambalajul acestuia.

Art. 4 – Echipamentele, piesele de schimb si materialele produse în tara sau importate, prevăzute la art. 1, vor fi însotite de un certificat de garantie si de o declaratie de conformitate, întocmite de producători, importatori sau de reprezentantii autorizati ai acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 5 – Documentele de certificare si/sau de omologare emise de Ministerul Transporturilor si de Regia Autonomă „Registrul Auto Roman” sunt singurele care permit din punct de vedere tehnic comercializarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor prevăzute la art. 1.

Art. 6 – (1) Comercializarea de echipamente, piese de schimb si materiale, produse în tara sau importate, necertificate si/sau neomologate, constituie contraventie în măsura în care, potrivit legii penale, nu este considerată infractiune si se sanctionează potrivit art. 41 liniuta a patra din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 105/2000.
(2) Personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor să constate contraventia prevăzută la alin. (1) poate dispune, în functie de gravitatea faptei care constituie contraventie, oprirea definitivă sau temporară a fabricării, importului sau comercializării de produse necertificate si/sau neomologate în conditiile prezentei ordonante.

Art. 7 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările si normele tehnice privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 170/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999.
(2) Reglementările si normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în functie de evolutia legislatiei Uniunii Europene si a caracteristicilor tehnice ale parcului national de vehicule rutiere.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor
Anca Boagiu

Bucuresti, 24 august 2000.
Nr. 80.