Ordonanta de guvern 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adopta prezenta ordonantă.

Art. 1 – (1) Agentii economici pot presta servicii de reparatii si/sau de reglare pentru vehicule rutiere numai în ateliere specializate, în baza autorizatiei tehnice de functionare.
(2) Autorizatia tehnica de functionare este documentul prin care se atesta capabilitatea tehnica a agentului economic de a presta, în conformitate cu legislatia în vigoare, servicii de calitate de reparatii si/sau de reglare care să asigure siguranta circulatiei si protectia mediului.
(3) Prestarea de servicii de reparatii si/sau de reglare include si montarea sistemelor de alimentare cu gaze de petrol lichefiate pe autovehicule omologate cu alt carburant si certificate pentru functionarea cu gaze de petrol lichefiate, precum si lucrări de revizii si/sau de reparatii ale autovehiculelor pe care au fost montate astfel de sisteme de alimentare.

Art. 2 – (1) Autorizatia tehnica de functionare pentru agentii economici care prestează servicii de reparatii si/sau de reglare se eliberează de către Regia Autonomă „Registrul Auto Roman”, organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, în baza raportului de evaluare a capabilitătii tehnice, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformitatii.
(2) Autorizatia tehnica de functionare se acordă agentilor economici care îndeplinesc conditiile de dotare tehnica corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le executa, iar conducătorul activitătii de reparatii si/sau de reglare îndeplineste conditiile de onorabilitate si de capacitate profesională.
(3) Autorizatia tehnica de functionare diferentiaza agentii economici pe clase, în functie de complexitatea activitătii de reparatii pe care o executa si/sau de mărcile sau tipurile de vehicule pentru care au abilitarea din partea producătorului.
(4) Agentii economici care prestează servicii de reparatii în termen de garantie trebuie să aibă si abilitarea din partea producătorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia.
(5) Valabilitatea autorizatiei tehnice de functionare este conditionată de mentinerea de către titularul acesteia a capabilitătii tehnice corespunzătoare conditiilor de acordare a autorizatiei.

Art. 3 – Lucrările de reparatii si/sau de reglare executate se verifica cu echipamente si tehnologii specifice, care să garanteze ca vehiculul supus reparatiei sau, după caz, reglarii corespunde prevederilor legale privind siguranta circulatiei si protectia mediului.

Art. 4 – Echipamentele, piesele de schimb si materialele care pot afecta siguranta circulatiei si/sau protectia mediului, utilizate de agentii economici care prestează servicii de reparatii pentru vehiculele rutiere, trebuie să fie certificate si/sau omologate în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 5 – Agentii economici care prestează servicii de reparatii si/sau de reglare pentru vehicule rutiere sunt obligati sa elibereze beneficiarului certificate de calitate si certificate de garantie pentru lucrările executate, care să includă, dacă este cazul, si duratele de garantie aferente componentelor înlocuite, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 6 – Activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere, asa cum este definită în anexa nr. 1 „Definitii” la Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 105/2000, se poate efectua numai de agenti economici care desfăsoară o activitate de productie industriala în domeniu si care au implementat un sistem de management al calitătii, în conformitate cu modelul aplicabil din seria de standarde SR EN ISO 9000 si certificat de Organismul de certificare sisteme ale calitătii din cadrul Regiei Autonome „Registrul Auto Roman” (R.A.R.-OCS).

Art. 7 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările si normele tehnice privind autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatii, reglare si/sau desfăsoară activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Reglementările si normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în functie de evolutia legislatiei Uniunii Europene si a caracteristicilor tehnice ale parcului national de vehicule rutiere.
(3) Autorizatiile eliberate de Regia Autonomă „Registrul Auto Roman” înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante sunt si rămân valabile până la primul audit de supraveghere.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor
Anca Boagiu

Bucuresti, 24 august 2000.
Nr. 82.