a60


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăsurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activitătii Guvernului si a ministerelor, retinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă si externă a tării si de a exercita conducerea generală a administratiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetătenilor, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Capitolul I – Măsuri de înfiintare, organizare si reorganizare a ministerelor

Art. 1 – (1) Se înfiintează Ministerul Consultării Publice si Dialogului Social prin preluarea structurilor si activitătilor Ministerului pentru Consultare Publică si Dialog Civic si prin preluarea structurilor si activitătilor aferente dialogului social de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.
(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Consultării Publice si Dialogului Social, Ministerul pentru Consultare Publică si Dialog Civic se desfiintează.

Art. 2 – Se înfiintează Ministerul Muncii si Justitiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.

Art. 3 – Ministerul Culturii îsi schimbă denumirea în Ministerul Culturii si Identitătii Nationale.

Art. 4 – Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională îsi schimbă denumirea în Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale.

Art. 5 – (1) Se înfiintează Ministerul Turismului prin preluarea structurilor si a activitătii Autoritătii Nationale pentru Turism si prin preluarea activitătilor si a structurilor de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, autoturismele aferente reprezentantelor de turism din străinătate nepreluate de Autoritatea Natională pentru Turism în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările si completările ulterioare, trec de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene la Ministerul Turismului, astfel cum sunt evidentiate în patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
(3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, Autoritatea Natională pentru Turism se desfiintează.

Art. 6 – Se înfiintează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat prin preluarea activitătilor si a structurilor din domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si investitiilor străine de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 7 – Se înfiintează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 8 – (1) Se înfiintează Ministerul Cercetării si Inovării, prin preluarea activitătii si structurilor specializate în domeniul cercetării si inovării de la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării stiintifice si prin preluarea activitătii si structurilor de la Autoritatea Natională pentru Cercetare stiintifică si Inovare.
(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare si functionare a Ministerului Cercetării si Inovării, Autoritatea Natională pentru Cercetare stiintifică si Inovare se desfiintează.

Art. 9 – Institutiile, unitătile si institutele de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 2, 3a, 3b si 4 la Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare stiintifică si Inovare trec, după caz, în coordonarea, în subordonarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării si Inovării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 10 – Se înfiintează Ministerul Educatiei Nationale prin reorganizarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetării stiintifice.

Art. 11 – (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, functionează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atributii în organizarea si coordonarea la nivel national a domeniului afacerilor europene stabilite conform hotărârii de organizare si functionare a Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Ministrul delegat pentru afaceri europene îsi îndeplineste atributiile ce îi revin pe domeniile pe care a fost învestit, folosind structurile proprii ale Ministerului Afacerilor Externe, precum si prin institutiile aflate în subordonarea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Ministrul delegat pentru afaceri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de ministrul afacerilor externe.
(4) Ministrul delegat coordonează si organizează procesul de pregătire a Presedintiei române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.
(5) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea procesului de elaborare a mandatelor României în domeniul afacerilor europene, pe care le avizează în mod obligatoriu.
(6) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea si implementarea atributiilor Guvernului României în aplicarea prevederilor Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament si Guvern în domeniul afacerilor europene.
(7) Cu exceptia cheltuielilor generale de functionare, ministrul delegat pentru afaceri europene poate îndeplini atributiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza si în limitele stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(8) În activitatea sa, ministrul delegat poate fi ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 12 – (1) Se înfiintează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice si prin preluarea activitătii si personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.
(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Ministerul Fondurilor Europene se desfiintează.
(3) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene functionează ministrul delegat pentru fonduri europene, care coordonează activitatea fondurilor europene stabilită conform hotărârii de organizare si functionare a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
(4) Personalul si activitatea structurilor suport, respectiv juridic, achizitii, resurse umane, economic, financiar, administrativ, logistică si altele asemenea, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene deservesc si activitatea ministrului delegat pentru fonduri europene.
(5) Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene este asigurată în instantă de către viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, prin structura juridică din cadrul ministerului.
(6) Litigiile ce decurg din activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, înregistrate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă pe rolul instantelor judecătoresti sau arbitrale, sunt gestionate de structura juridică din cadrul ministerului.
(7) Cu exceptia cheltuielilor generale de functionare, ministrul delegat pentru fonduri europene poate îndeplini atributiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza si în limitele stabilite prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene.
(8) Ministrul delegat pentru fonduri europene poate emite ordine si instructiuni în domeniul în care a fost învestit.
(9) Ministrul delegat pentru fonduri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene.
(10) În activitatea sa, ministrul delegat pentru fonduri europene poate fi ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Art. 13 – Se înfiintează Ministerul Apelor si Pădurilor prin preluarea activitătii si structurilor specializate din domeniul apelor si pădurilor de la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

Art. 14 – Se înfiintează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor.

Art. 15 – Se înfiintează Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul prin preluarea activitătii si structurilor de specialitate din cadrul Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se desfiintează.

Art. 16 – (1) Se înfiintează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni prin preluarea activitătilor si structurilor din domeniul relatiilor cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Românii de Pretutindeni trece din subordinea Ministerului Afacerilor Externe în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Art. 17 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desfiintează.
(2) Atributiile, activitătile si personalul Cancelariei Prim-Ministrului se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.
(3) Coordonarea activitătii institutiilor publice si a organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, se exercită de către prim-ministru, prin Secretariatul General al Guvernului.

Art. 18 – Agentia Domeniilor Statului, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, trece din subordinea Guvernului si din coordonarea tehnică a ministrului agriculturii si dezvoltării rurale în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 19 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar unic al statului român la Compania Natională „Loteria Română“ – S.A. se realizează de către Ministerul Finantelor Publice.
(2) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor se numesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, precum si să aprobe efectuarea formalitătilor de publicitate prevăzute de lege.
(4) În litigiile aflate pe rolul instantelor judecătoresti sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de actionar la Compania Natională „Loteria Română“ – S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în conditiile legii, de către Ministerul Finantelor Publice, începând cu data prevăzută la alin. (1).

Art. 20 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, institutiile prevăzute la art. 1-18 propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea si functionarea lor, conform prevederilor pezentei ordonante de urgentă.
(2) Ministerele nou-înfiintate sau care preiau, institutii, activităti si structuri, după caz, de la alte ministere sau autorităti, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, preiau personalul aferent acestora în conditiile legii si se subrogă în drepturile si obligatiile ministerelor sau autoritătilor care derulau aceste activităti.
(3) Ministerele prevăzute la alin. (2) preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, executia bugetară, precum si patrimoniul ministerelor sau structurilor reorganizate stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.
(4) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii si regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1).

Art. 21 – (1) Până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 finantarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-înfiintate se asigură în conditiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, din structura cărora acestea s-au reorganizat.
(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în conditiile alin. (1) vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înfiintate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături si amprentelor stampilelor ordonatorilor principali de credite ai institutiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, transmise în acest scop Ministerului Finantelor Publice.
(3) În limita creditelor bugetare deschise în conditiile alin. (2) se efectuează plăti de către sefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
(4) După intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 si până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (3) al art. 20, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli ale ministerelor nou-înfiintate se asigură din bugetele noilor ordonatori de credite, în conditiile alin. (2) si (3).
(5) Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si se semnează de către ordonatorii de credite ai institutiilor reorganizate.
(6) Întocmirea si semnarea documentelor aferente operatiunilor specifice privind încheierea executiei bugetare a anului 2016 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-înfiintate si/sau de către persoanele prevăzute la alin. (3).
(7) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Finantelor Publice poate emite instructiuni.
(8) Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă îsi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 22 – Atributiile viceprim-ministrilor prevăzuti în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

Art. 23 – (1) Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene în litigiile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă pe rolul instantelor judecătoresti sau arbitrale din România, aferente Ministerului Fondurilor Europene, se asigură de către Ministerul Finantelor Publice prin Directia generală juridică până la finalizarea definitivă a acestora, conform art. II alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare.
(2) De prevederile art. II alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2013 beneficiază si personalul de specialitate juridică din cadrul Directiei generale juridice a Ministerului Finantelor Publice, pentru activitatea desfăsurată în scopul ducerii la îndeplinire a atributiilor si obiectivelor Ministerului Finantelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, pe plan intern sau international.

Capitolul II – Modificarea si completarea unor acte normative

Art. 24 – În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri si sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
a) „Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice“ cu „Ministerul Muncii si Justitiei Sociale“;
b) „Ministerul Culturii“ cu „Ministerul Culturii si Identitătii Nationale“;
c) „Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri“ si „Autoritatea Natională pentru Turism“ cu „Ministerul Turismului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;
d) „Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri“ cu „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comertului, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri;
e) „Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri“ cu „Ministerul Economiei“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;
f) „Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării stiintifice“ cu „Ministerul Educatiei Nationale“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul educatiei nationale;
g) „Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării stiintifice“ cu „Ministerul Cercetării si Inovării“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul cercetării stiintifice;
h) „Ministerul Fondurilor Europene“ cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene“;
i) „Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor“ cu „Ministerul Mediului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului;
j) „Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor“ cu „Ministerul Apelor si Pădurilor“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul apelor si pădurilor;
k) „Cancelaria Prim-Ministrului“ cu „Secretariatul General al Guvernului“, iar titulatura „seful Cancelariei Prim-Ministrului“ cu titulatura „secretarul general al Guvernului“;
l) „Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice“ cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene“;
m) „Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională“ cu „Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale“;
n) „Ministerul pentru Consultare Publică si Dialog Civic“ cu „Ministerul Consultării Publice si Dialogului Social“;
o) „Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul“ cu „Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul“.

Art. 25 – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, următoarele acte normative se modifică si se completează după cum urmează:

I. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:
a) aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului îsi desfăsoară activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului; în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului functionează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat;
b) Secretariatul General al Guvernului, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de doi secretari generali adjuncti, cu rang de secretar de stat, precum si, după caz, de unul sau mai multi secretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum si pentru institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului;

2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se abrogă.

3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:
(3) Organizarea si functionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), g) si h), inclusiv atributiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

4. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Normele privind functionarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atributiile acestuia, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

II. Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:
c) personalul din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
Articolul 20 Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente si alte asemenea structuri organizatorice cu atributii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
Articolul 21 (1) Aparatul propriu de lucru al prim-ministrului este alcătuit din:
a) cabinetul prim-ministrului;
b) corpul secretarilor de stat si al consilierilor de stat ai prim-ministrului.
(2) Normele privind functionarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atributiile acestuia, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.
(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

III. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Articolul 1 Prim-ministrul, prin Secretariatul General al Guvernului, coordonează activitatea institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
Articolul 2 Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de functii si statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

3. Articolul 3 se abrogă.

IV. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale „Loteria Română“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Drepturile si obligatiile decurgând din calitatea de actionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finantelor Publice.

2. La articolul 8, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:
(1^1) Presedintele consiliului de administratie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Finantelor Publice situatia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor si criteriilor de performantă, precum si alte documentatii solicitate, care vor fi vizate si certificate în conditiile legii, după caz.

3. În anexă, la articolul 7, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:
(3) Drepturile si obligatiile decurgând din calitatea de actionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finantelor Publice.
(4) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor se numesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

4. În anexă, la articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul si ora tinerii adunării generale a actionarilor, ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discutie, si, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finantelor Publice cu cel putin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăsurarea lucrărilor adunării generale a actionarilor.

5. În anexă, la articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Presedintele consiliului de administratie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul finantelor publice situatia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor si criteriilor de performantă, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate în conditiile legii.

V. Articolul 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, se abrogă.

VI. Articolul 12 alineatul (5) si articolul 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene,
Sevil Shhaideh

Viceprim-ministru,
ministrul mediului,
Daniel Constantin

Secretarul general al Guvernului
Mihai Busuioc

Ministrul delegat pentru fonduri europene
Mihaela Virginia Toader

Ministrul economiei
Alexandru Petrescu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale
Petre Daea

Ministrul culturii si identitătii nationale
Ioan Vulpescu

Ministrul educatiei nationale
Pavel Năstase

Ministrul cercetării si inovării
Serban-Constantin Valeca

Ministrul apelor si pădurilor
Adriana Petcu

Ministrul muncii si justitiei sociale
Lia-Olguta Vasilescu

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale
Augustin Jianu

Ministrul consultării publice si dialogului social
Gabriel Petrea

Ministrul pentru relatia cu Parlamentul
Gratiela-Leocadia Gavrilescu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat
Florin Nicolae Jianu

Ministrul turismului
Mircea-Titus Dobre

Ministrul afacerilor externe
Teodor-Viorel Melescanu

Ministrul pentru românii de pretutindeni
Andreea Păstîrnac

Ministrul delegat pentru afaceri europene
Ana Birchall

Ministrul finantelor publice
Viorel Stefan

Bucuresti, 4 ianuarie 2017.
Nr. 1.

ANEXA
Institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale a căror activitate este coordonată de prim-ministru
1. Agentia Natională Anti-Doping, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
2. Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
3. Agentia Natională pentru Romi, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
4. Agentia pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii
5. Autoritatea Natională de Management al Calitătii în Sănătate, institutie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul managementului calitătii în sănătate, în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
6. Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, finantată de la bugetul de stat
7. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
8. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
9. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
10. Institutul National de Statistică, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
11. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat
12. Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
13. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
14. Laboratorul de Control Doping, institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului