a44


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 14/1997 pentru modificarea si completarea articolului 16 din Legea 129/1996 privind transportul pe căile ferate române

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta următoarea ordonanta de urgentă:

Art. 1 – Articolul 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, se modifica si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Lucrările de întretinere, reparatii capitale, modernizare si investitii din domeniul infrastructurii căilor ferate române, asa cum este definită la art. 7, se finantează de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale sectorului de infrastructura administrat de S.N.C.F.R.”

2. După alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2), (1^3) si (1^4), care vor avea următorul cuprins:
„(1^1) Veniturile proprii ale sectorului de infrastructura se constituie pe baza prestatiilor de servicii de alocare a capacitătilor proprii către sectoarele comerciale ale S.N.C.F.R. si alti utilizatori, precum si din valorificarea produselor reziduale.
(1^2) Persoanele juridice autorizate să efectueze transporturi de marfa si/sau de călători folosind capacitatile infrastructurii căilor ferate române plătesc sectorului de infrastructura administrat de S.N.C.F.R. un tarif de utilizare a acesteia.
(1^3) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se stabileste prin contractul de activitate al S.N.C.F.R., încheiat conform art. 44 si 45, si se aproba o dată cu acesta.
(1^4) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se regaseste ca element de cost al sectoarelor S.N.C.F.R. care realizează servicii de transport public feroviar si al persoanelor juridice autorizate să efectueze transporturi de marfa si/sau de călători pe calea ferată.”

Art. 2 – Repartizarea capacitătilor infrastructurii căilor ferate române către utilizatori se va face în mod nediscriminatoriu, pe baza metodologiei ce urmează a fi elaborata de Ministerul Transporturilor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor
Traian Basescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 30 aprilie 1997.
Nr. 14.