a8


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate 145/1997

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Articolul UNIC – Literele b) si c) ale alineatului 1 al articolului 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, modificată si completată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 6 noiembrie 1998, se modifica după cum urmează:
„b) 3 membri numiti prin consens de către asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
c) 3 membri numiti prin consens de către organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.”

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii
Hajdu Gabor

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate
Alexandru Ciocalteu

Ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 19 octombrie 1999.
Nr. 155.