a40


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 182/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Art. 1 – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 89/1999, se modifica si se completează după cum urmează:

1. Articolul 48 se completează cu alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:
„(6) Pe toată perioada în care statul este actionar majoritar la compania nationala, la societătile nationale si la societătile comerciale înfiintate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă acestea pot fi reorganizate, prin hotărâre a Guvernului, în noi companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale, după caz, capitalul social initial fiind subscris si integral vărsat de statul român, ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor.
(7) În functie de conditiile locale pot fi înfiintate societăti comerciale de transport feroviar public de călători, care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societătile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atributiile si patrimoniul acestora.
(8) Personalului preluat de noile companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale, precum si personalului excedentar i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 51 si 52.”

2. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
„Art. 59. – În perioada în care statul este actionar majoritar se pot efectua transferuri de active si de orice alte elemente patrimoniale între compania nationala, societătile nationale si societătile comerciale înfiintate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului transporturilor, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.”

Art. 2 – Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 se aplică în mod corespunzător si companiilor nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale ce se vor înfiinta în baza prezentei ordonante de urgentă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul transporturilor
Traian Basescu

Ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 12 noiembrie 1999.
Nr. 182.