Ordonanta de urgenta 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul României adopta prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1 – (1) În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează Corpul consilierilor de integrare, în coordonarea directa a ministrului integrării europene, cu atributii în domeniul realizării programelor si reformelor necesare în procesul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană.
(2) Corpul consilierilor de integrare prevăzut la alin. (1) se organizează în limita unui număr total de 500 de posturi.

Art. 2 – (1) În Corpul consilierilor de integrare pot fi încadrati specialisti în afaceri europene care au absolvit universităti de prestigiu din tara si/sau din străinătate, cu experienta si specializări postuniversitare si/sau titlu stiintific de doctor, cu diplome echivalate în conditiile legii, în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, specifice ministerului în care se organizează colectivul.
(2) Încadrarea specialistilor se realizează pe bază de concurs sau examen, în conditiile legii, de către Ministerul Integrării Europene, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului si cu participarea ministerului interesat.
(3) Repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Integrării Europene.
(4) Consilierii de integrare îsi desfăsoară efectiv activitatea în cadrul unor colective organizate pe lângă ministri. Atributiile consilierilor de integrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului integrării europene si ministrului pe lângă care sunt repartizati.

Art. 3 – (1) Consilierii de integrare sunt salariati cu contract individual de muncă. Salariile de baza si celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru functia de consilier diplomatic. Salariile de baza pot fi majorate cu până la 50% pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(2) Cuantumul drepturilor salariale ale persoanelor încadrate în Corpul consilierilor de integrare prevăzut la art. 1 se stabileste prin ordin al ministrului integrării europene, fără a depăsi nivelul salariului de baza prevăzut de lege pentru secretarul general din minister.
(3) Drepturile de delegare în tara si în străinătate, stabilite în conditiile legii, pentru consilierii de integrare se suporta din bugetele institutiilor publice în cadrul cărora acestia îsi desfăsoară efectiv activitatea.

Art. 4 – (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se suplimenteaza cu 500 numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Integrării Europene.
(2) În anul 2003 cheltuielile de personal aprobate Ministerului Integrării Europene se completează cu sume alocate cu aceasta destinatie din Fondul de rezerva bugetară la dispozitia Guvernului, potrivit legii.

Art. 5 – Se autorizeaza Ministerul Integrării Europene sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe alineate, aprobate pentru anul 2003, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul integrării europene
Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale
Marian Sarbu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Petru Serban Mihailescu

Bucuresti, 2 aprilie 2003.
Nr. 19.