a11


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 216/1999 pentru modificarea Legii 189/1998 privind finantele publice locale

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Art. 1 – Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:

1. La Articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale, se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 40% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, 10% la bugetul propriu al judetului respectiv si 10% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului pe baza criteriilor stabilite prin legea bugetului de stat. Pentru municipiul Bucuresti cota este de 60% si se repartizează de Consiliul General al Municipiului Bucuresti pe bugetele fiecărui sector, respectiv pe bugetul municipiului Bucuresti. Aceste cote pot fi modificate anual prin legea bugetului de stat. Operatiunile de alocare si de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează de Ministerul Finantelor, prin serviciile publice descentralizate.”

2. La Articolul 51, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 51. – (1) Autoritătilor administratiei publice locale li se interzice accesul la orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate, dobânzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat în anul respectiv, depăseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.”

Art. 2 – Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică o dată cu intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.

Art. 3 – Legea nr. 189/1998, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice
Vlad Rosca

Bucuresti, 29 decembrie 1999.
Nr. 216.