a31


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare 60/1974

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Art. 1 – Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 104/1998 *), se completează după cum urmează:

1. La articolul 19 se introduc alineatele 5 si 6 cu următorul cuprins:
„Constituirea si reconstituirea stocului de sigurantă de material viral si de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare în caz de necesitate, se aproba în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Cheltuielile aferente productiei, depozitarii, conservării materialului viral si a vaccinului antiaftos trivalent, cele ocazionate de distrugerea acestuia după pierderea valorii imunizante, precum si cele de refacere a stocului se suporta din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la capitolul « Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor ».”

2. La articolul 24 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
„Activitatea de dezinfectie de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat este de interes national, se efectuează si se finantează din surse proprii de către agenti economici autorizati, potrivit legii, în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.”

3. Articolul 31 se completează cu alineatele 4, 5 si 6 cu următorul cuprins:
„Actiunile cuprinse în Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei, se finantează din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la capitolul « Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor ».
În cadrul actiunii de certificare sanitară veterinara a sănătătii animalelor si a sănătătii publice autoritatea sanitară veterinara de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitătilor, vizate anual sau la 2 ani, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport, de sănătate, certificate pentru înregistrarea produselor de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import.
Pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc taxe cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta lege, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat si se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.”

4. Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, se completează cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2 – Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nota *) Ordonanta Guvernului nr. 104/1998 a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 254 din 30 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR BABIUC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul agriculturii si alimentatiei
Ioan Avram Muresan

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 42.

ANEXA
I. TAXELE pentru eliberarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitătilor, a vizelor anuale sau la 2 ani ale acesteia, precum si a autorizatiei sanitare veterinare pentru mijloace de transport
anexa-i-ordonanta-de-urgenta-42-1999

NOTA:
Autorizatiile sanitare veterinare de functionare se vizează anual sau la 2 ani, în functie de obiectul de activitate, percepandu-se jumătate din taxa prevăzută pentru eliberarea acestora.

II. TAXELE pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar de import, a certificatului de abilitare si a certificatului de înregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar
anexa-ii-ordonanta-de-urgenta-42-1999

III. TAXELE pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar
anexa-iii-ordonanta-de-urgenta-42-1999

IV. TAXELE pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare de transport de animale, produse de origine animala, furaje si alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sănătate pentru animale si pentru produsele de origine animala
anexa-iv-ordonanta-de-urgenta-42-1999