a12


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 48/1999 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului 48/1992

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Art. 1 – Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifica si se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Licenta de emisie se acordă pentru o perioadă de 7 ani în domeniul radiodifuziunii si de 9 ani în domeniul televiziunii. Termenul curge de la data obtinerii deciziei de autorizare.
(2) Licenta de emisie este netransmisibila, iar modificarea ei se poate face numai de către Consiliul National al Audiovizualului, în conditiile prevăzute la art. 12.
(3) La expirarea termenului se organizează, în mod obligatoriu, un nou concurs.
(4) Pentru situatiile în care, la expirarea duratei de valabilitate a licentei de emisie, o noua licenta este atribuită prin concurs, pentru aceeasi localitate si în aceleasi conditii tehnice, altei persoane juridice decât vechiul titular, acesta din urma va putea continua difuzarea programului cel mult până la intrarea în functiune a statiei noului titular de licentă de emisie, fără a putea depăsi însă durata termenelor legale de intrare în functiune a noii statii de emisie.”

2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – Dreptul rezultat din licenta de emisie se stinge, dacă beneficiarul licentei nu solicita Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, în cel mult 30 de zile de la data comunicării scrise de către Consiliul National al Audiovizualului a atribuirii licentei, eliberarea autorizatiei tehnice de functionare sau dacă depăseste, din vina sa, termenul de eliberare a acestei autorizatii, precum si la expirarea termenului pentru care a fost eliberata licenta, cu exceptia cazurilor prevăzute la:
a) art. 8 alin. (2);
b) art. 14 alin. (4), atunci când valabilitatea licentei de emisie si, implicit, a autorizatiei tehnice de functionare si a deciziei de autorizare se prelungesc pentru cel mult durata termenelor legale de intrare în functiune a noii statii de emisie.”

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica poate propune Consiliului National al Audiovizualului, din motive de compatibilitate electromagnetica, modificarea frecventei prevăzute în licenta de emisie, fără întreruperea serviciului si cu asigurara unei receptii de calitate echivalenta, precum si a altor caracteristici tehnice implicate.
(2) Modificarea se comunică titularului cu 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a acesteia.
(3) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica va pune la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere si în măsura posibilitătilor tehnice, lista cuprinzând frecventele în banda 87,5-108 MHz, în vederea înlocuirii celor din banda 66-73 MHz, pentru posturile de radio care functionează în aceasta banda si numai pentru localitătile în care societătile respective nu detin licenta de emisie în banda 87,5-108 MHz. Aceste frecvente vor fi comunicate Consiliului National al Audiovizualului în termen de 60 de zile de la solicitare. În termen de 30 de zile de la primirea frecventelor Consiliul National al Audiovizualului va efectua modificările necesare în licentele de emisie, cu respectarea termenelor de valabilitate prevăzute la art. 14 alin. (1). Titularii vor prezenta licentele modificate Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, în vederea obtinerii noii autorizatii tehnice de functionare, necesară pentru modificarea deciziei de autorizare.”

4. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
„Art. 43. – (1) Licentelor de emisie si deciziilor de autorizare, eliberate de către Consiliul National al Audiovizualului, precum si autorizatiilor tehnice de functionare eliberate de către Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, pentru statiile de radiodifuziune functionând în banda de frecvente 66-73 MHz, li se prelungeste, la cerere, durata de valabilitate până la data de 31 decembrie 2001, dacă nu exista posibilitatea tehnica a înlocuirii acestora conform art. 18 alin. (3).
(2) În termen de 30 de zile de la comunicarea de către Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica a listei de frecvente, Consiliul National al Audiovizualului va efectua modificările necesare privind prelungirea valabilitătii licentelor de emisie, iar titularii lor vor prezenta licentele modificate Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, în scopul prelungirii autorizatiilor tehnice de functionare pentru aceeasi perioadă de timp, după care se va opera modificarea deciziei de autorizare de către Consiliul National al Audiovizualului.”

Art. 2 – Pentru licentele de emisie ale căror termene nu au expirat la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă durata lor se prelungeste până la împlinirea termenelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Art. 3 – În cuprinsul Legii audiovizualului nr. 48/1992 denumirea Ministerul Comunicatiilor se înlocuieste cu denumirea Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica
Sergiu Iliescu

Bucuresti, 21 aprilie 1999.
Nr. 48.