a14


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administratia publică locală

Luând în considerare că o premisă determinantă în stabilirea obiectivelor si a strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislatiei specifice administratiei publice locale în vederea eficientizării actului administrativ la nivelul cel mai apropiat de cetătean, având în vedere disfunctionalitătile generate de legislatia în vigoare care constau în faptul că acestea nu oferă solutii legale pentru „rupturile politice” apărute pe parcursul mandatului autoritătilor locale si pentru remedierea efectelor negative ale acestora asupra continuitătii si stabilitătii activitătii autoritătilor locale, ceea ce periclitează satisfacerea nevoilor colectivitătilor locale, actualul context socio-politic, preponderent transformările/modificările produse la nivelul majoritătii politice care a rezultat ca urmare a alegerilor locale din anul 2012, a generat efecte negative asupra functionării autoritătilor publice locale, tinând cont de faptul că autoritătile administratiei publice locale se confruntă cu blocaje privind îndeplinirea conditiilor legale necesare validării deciziilor care să asigure stabilitate politică ca urmare a reorganizării unor partide politice, aliante politice sau aliante electorale, după caz, se impune armonizarea legislatiei specifice acestor categorii de alesi.
În mod evident, dificultătile în functionarea autoritătilor deliberative de la nivel local se repercutează si asupra functionării eficiente si conforme cu programul asumat în fata cetătenilor, a activitătii primarilor, respectiv a presedintilor consiliilor judetene.
Văzând si necesitatea eliminării blocajelor apărute în exercitarea dreptului supleantilor alesi pe listele unei aliante politice care ulterior s-a reorganizat sau a încetat de a fi ulterior validati,
urmare a omisiunii de reglementare a situatiilor rezultate în urma desfiintării sau reorganizării unor entităti politice în timpul exercitării mandatului, întrucât aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articolul UNIC – (1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h^1) si art. 15 alin. (2) lit. g^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, primarii si presedintii consiliilor judetene, consilierii locali si consilierii judeteni, precum si candidatii care au fost declarati supleanti îsi pot exprima în scris si o singură dată optiunea cu privire la partidul politic, organizatia minoritătii nationale din care doresc să facă parte sau să devină independenti, fără ca alesii locali respectivi să îsi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.
(2) Optiunea prevăzută la alin. (1) se depune de către primari, respectiv de către presedintii consiliilor judetene la autoritatea deliberativă a unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Optiunea cu privire la partidul politic sau organizatia minoritătii nationale va fi însotită de acceptarea acestuia de către partidul politic sau organizatia minoritătii nationale pentru care a optat.
(3) Optiunea prevăzută la alin. (1) se depune de către consilierii locali, consilierii judeteni si de candidatii care au fost înscrisi pe liste si care au fost declarati supleanti la autoritatea deliberativă pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Optiunea cu privire la partidul politic sau organizatia minoritătii nationale va fi însotită de acceptarea acestuia de către partidul politic sau organizatia minoritătii nationale pentru care a optat.
(4) Secretarii unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), au obligatia comunicării situatiei centralizatoare a alesilor locali la institutia prefectului.
(5) În termenul prevăzut la alin. (1) candidatii înscrisi în liste si care nu au fost alesi sunt declarati supleanti în listele respective. În caz de vacantă a mandatelor de consilieri locali/judeteni alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrisi în liste, cu conditia confirmării în formă scrisă emise de către conducerea judeteană a partidului căruia îi apartine.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
────────────────
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice
Nicolae-Liviu Dragnea

Bucuresti, 28 august 2014.
Nr. 55.