a7


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de urgenta 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

Articolul UNIC – La articolul 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 6 august 1998, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) În scopul prevăzut la alin. (2) autoritătile administratiei publice locale pot închiria, concesiona sau vinde, după caz, medicilor veterinari care devin liber-profesionisti, clădirile si spatiile, precum si dotările si mijloacele aferente acestora, în care se desfăsoară activitatea circumscriptiilor sanitare veterinare si care se afla în proprietatea publică sau privată a comunelor, oraselor si municipiilor.”

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul agriculturii si alimentatiei
Ioan Avram Muresan

Secretar de stat,
Seful Departamentului pentru Administratie Publică Locală,
Vlad Rosca

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 24 mai 1999.
Nr. 72.