Regulament de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din 04.10.2006


EMITENT: GUVERN

Regulament de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din 04.10.2006

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – Participantii la trafic sunt obligati să respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.

Art. 2 – În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:
1. declivitate – inclinarea unui drum pe o portiune uniforma fată de planul orizontal;
2. viabilitatea drumului – starea tehnica corespunzătoare a părtii carosabile, constând în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajărilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenta si siguranta circulatiei;
3. cortegiu – grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insotind o ceremonie;
4. grup organizat – doua sau mai multe persoane care au un conducător si se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice în baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public cu avizul politiei rutiere;
5. retinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii inlocuitoare a acestora – măsura tehnico-administrativă dispusă de politia rutiera constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane si păstrarea lui la sediul politiei rutiere până la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei măsuri;
6. retragerea permisului de conducere – măsura tehnico-administrativă dispusă de politia rutiera în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
7. retragerea certificatului de înmatriculare – măsura tehnico-administrativă dispusă de politia rutiera constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune în miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
8. retragerea plăcutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare – măsura tehnico-administrativă dispusă de politia rutiera constând în demontarea plăcutelor de pe vehicul si păstrarea lor la sediul politiei rutiere până la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri;
9. seful serviciului politiei rutiere – ofiterul de politie rutiera care îndeplineste atributiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau al Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;
10. urgenta – situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritătii unor bunuri ori pentru limitarea afectării mediului înconjurător.

Art. 3 – (1) Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia.
(2) În scopul desfăsurării în conditii de sigurantă a circulatiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajări rutiere pentru a determina participantii la trafic să respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.
(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privată, deschis circulatiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare si panouri aditionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor si pietonilor.
(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulatiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificatia „Accesul interzis” si panou cu inscriptia „Drum închis circulatiei publice”.

Art. 4 – (1) Închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrări, în conditiile stabilite de lege.
(2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situatia în care siguranta traficului rutier este periclitata datorită unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, informand participantii la trafic cu privire la interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare.

Art. 5 – (1) Administratorul drumului public este obligat sa ia măsuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia.
(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl curete, sa înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă si sa readuca drumul la starea initială.

Art. 6 – (1) Traseele pe care se efectuează servicii regulate de transport public local de călători, cu exceptia celor care efectuează transport în regim de taxi, se stabilesc de către autoritătile administratiei publice locale.
(2) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de către autoritătile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere.
(3) Pe drumurile din afară localitătilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.
(4) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole, prin aplicarea marcajului „Statie autobuz, troleibuz”.
(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzător.
(6) Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel putin 50 m înainte sau după acestea.
(7) Dacă în localităti traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferată la acelasi nivel, în ambele părti înainte de trecere trebuie să existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.

Art. 7 – (1) La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, sa stabilească, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, si sa întretină mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferată administratorul acesteia si cel al drumului public, împreună cu detinătorii terenurilor invecinate, sunt obligati sa înlăture obstacolele si sa interzică amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducătorul de vehicul este obligat să se asigure.
(3) La intersectia unui drum public cu o cale ferată industriala, administratorul si/sau utilizatorul acesteia este obligat să asigure prezenta unui agent de cale ferată pentru oprirea traficului de vehicule si pietoni până la trecerea vehiculului feroviar.
(4) Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere nu se pot asigura cerintele prevăzute la alin. (2), administratorul drumului public împreună cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau măsuri, după caz, pentru:
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgentei stabilite de aceste autorităti;
b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferată invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevăzută cu bariera manuală;
c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.

Art. 8 – (1) Lucrările în zona drumului public se executa, în conditiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul politiei rutiere.
(2) Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajările rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulatia în siguranta a participantilor la trafic.
(3) Când lucrările se efectuează pe trotuar si împiedica circulatia pe acesta, executantul lucrărilor este obligat sa construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă si protejate corespunzător.
(4) Executantul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aducă drumul la starea initială sau la cea stabilită prin proiect.
(5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice si sa receptioneze lucrările executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege si avizelor obtinute anterior începerii lucrărilor.

Capitolul II – Vehiculele

Sectiunea 1 – Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 9 – (1) Până la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspectie tehnica, în baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competentă, dacă îndeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.
(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile cărora le-au fost efectuate reparatii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

§ 1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatări agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări
Art. 10 – Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatări agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvaiele si remorcile trebuie să fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care să corespundă conditiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă.

Art. 11 – Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie să aibă montat pe caroserie, în fata si în spate, indicatorul „Copii!”.

Art. 12 – Autovehiculele care depăsesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stanga fata;
b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cat mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente către exterior, dacă lătimea autovehiculului depăseste 2,5 m;
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibila din fata, din spate si din ambele părti laterale, precum si dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe părtile laterale la distanta de 1,5 m între ele;
d) lumini montate pe părtile laterale ale încărcăturii ori vehiculului care depăseste lătimea de 2,5 m, care trebuie să functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

Art. 13 – Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatări agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

§ 2. Conditiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau impinse cu mana
Art. 14 – În circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:
a) prevăzută cu dispozitiv de franare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, functional, de directie;
c) dotată cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;
d) echipata în fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;
e) echipata cu elemente sau dispozitive care, în miscare, formează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.

Art. 15 – Remorca atasată unei biciclete trebuie să fie echipata, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie să fie echipata si cu o lumina de culoare rosie.

Art. 16 – (1) În circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:
a) instalatie de franare eficace;
b) sistem de avertizare sonora;
c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;
d) lumina de culoare alba în fata, respectiv lumina si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie în spate;
e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbării directiei de mers, în fata si în spate;
f) placuta cu numărul de înregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.
(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

Art. 17 – (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie să fie dotat în fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar în spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Placutele cu numărul de înregistrare se amplaseaza în locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stanga si una la partea din spate a vehiculului.
(3) Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie să fie dotat în plus, în partea laterala stanga, cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.
(4) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1), precum si dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportată.
(5) Conducătorul vehiculului cu tractiune animala trebuie să aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu usurinta de către ceilalti participanti la trafic.

Art. 18 – Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie să fie prevăzut, în fata si în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.

Sectiunea a 2-a – Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor

§ 1. Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor
Art. 19 – Autoritătile competente pentru înmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

Art. 20 – (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcute cu numărul de înmatriculare si se eliberează certificatul de înmatriculare.
(2) Placutele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare alba si literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, albastra sau rosie.
(3) În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numărul de înmatriculare atribuit, precum si numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii.

Art. 21 – (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulatia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenientă legală a acestora.
(2) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate si date în urmărire de Inspectoratul General al Politiei Române nu se înmatriculează.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmărire penală a emis o dispozitie prin care se permite înmatricularea până la finalizarea cercetărilor, caz în care în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului se înscrie mentiunea „Autovehicul declarat furat din (tara) la data de ……. .”.
(4) Circulatia vehiculelor prevăzute la alin. (3) este permisă doar pe teritoriul României.

Art. 22 – La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcute cu un singur număr de înregistrare, care trebuie să aibă:
a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
b) fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării, Ministerul Administratiei si Internelor sau, după caz, la Serviciul Roman de Informatii.

§ 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii si de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor
Art. 23 – (1) La înmatriculare, fiecărui autovehicul si fiecărei remorci li se atribuie câte un număr de înmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numărul de ordine, format din cifre arabe, si o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor si remorcilor apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane străine cu statut diplomatic, care îsi desfăsoară activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, si numărul de ordine.
(3) În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numărul de ordine se adauga luna si anul în care expira valabilitatea înmatriculării.
(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numărul de ordine.
(5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numărul de ordine si înscrisul „PROBE”.
(6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulatie se eliberează si placutele cu numărul atribuit.

Art. 24 – (1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescatoare.
(2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinatii preferentiale a numărului de înmatriculare.
(3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificatie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorităti publice, dacă acestea solicita în scris autoritătii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numărului de înmatriculare. Persoanele care detin deja vehicule înmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauza, dar numai până la înstrăinarea vehiculului.
(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de înmatriculare si placutele aferente se transfera automat fără plata noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în acelasi judet cu fostul proprietar si dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinatiei numărului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferentiale a numărului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.

Art. 25 – (1) Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitătii si denumirea abreviata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.
(2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării, Ministerul Administratiei si Internelor si, după caz, la Serviciul Roman de Informatii se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisă cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.

Art. 26 – (1) Proprietarul sau detinătorul legal trebuie să fixeze placutele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din fata si din spate a autovehiculului sau tramvaiului, după caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate.
(2) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numărul de înmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

Sectiunea a 3-a – Obligatiile proprietarilor sau detinătorilor de vehicule

Art. 27 – (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori resedinta în România, este obligat:
a) sa declare autoritătii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) să depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
(2) Persoanele juridice detinătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), si următoarele obligatii:
a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, să facă mentiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permită iesirea în circulatie a celor care nu îndeplinesc conditiile tehnice;
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza în cursa;
c) sa nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;
d) sa nu permită conducătorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenta băuturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala;
e) sa tină seama de observatiile făcute de politisti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
f) sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie în care sunt implicati conducătorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
g) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihnă, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă si al vitezei de deplasare;
h) sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor înscrise în aceasta.

Art. 28 – (1) Detinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
(2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin. (1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăsească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.
(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

Capitolul III – Permisul de conducere

Art. 29 – (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru a fi înscris la o unitate autorizata în vederea pregătirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.
(2) Înainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizata, în vederea obtinerii permisului de conducere.
(3) Pregătirea practica a persoanei prevăzute la alin. (2), în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, se poate efectua si de către un instructor auto atestat în conditiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizata în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.
(4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au încă vârsta minima prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.

Art. 30 – Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii si subcategorii de vehicule:
a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fără atas;
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a cărui masă totală maxima autorizata nu depăseste 3.500 kg si al cărui număr de locuri pe scaune, în afară conducătorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăseste 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a cărui masă totală maxima autorizata nu depăseste 3.500 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca, a carei masa totală maxima autorizata nu depăseste masa proprie a autovehiculului tragator;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totală maxima autorizata depăseste 750 kg, iar masa totală maxima autorizata a întregului ansamblu depăseste 3.500 kg;
d) CATEGORIA C:
1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăseste 750 kg;
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afară locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăseste 750 kg;
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;
h) CATEGORIA Tr: tractor, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;
i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
j) CATEGORIA Tv: tramvai;
k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta cu o capacitate care nu depăseste 125 cmc si o putere care nu depăseste 11 kW;
l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din această categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăseste 750 kg;
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totală maxima autorizata a ansamblului sa nu depăsească 12.000 kg, iar masa totală maxima autorizata a remorcii sa nu depăsească masa proprie a autovehiculului tragator;
o) SUBCATEGORIA D1:
1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afară locului conducătorului;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăseste 750 kg;
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totală maxima autorizata a ansamblului sa nu depăsească 12.000 kg, iar masa totală maxima autorizata a remorcii sa nu depăsească masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

Art. 31 – Traseele pe care se poate învată conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, după caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de către politia rutiera.

Art. 32 – (1) Autoritătile competente care examinează persoanele în vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza căreia candidatii îsi au domiciliul sau resedinta.
(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor internationale acreditate în România se pot prezenta la examen în vederea obtinerii permisului de conducere în conditiile stabilite prin protocol de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Afacerilor Externe.
(3) Examinarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuată si în alte localităti decât în municipiul resedinta de judet în care candidatii îsi au domiciliul sau resedinta, în baza ordinului prefectului unitătii administrativ-teritoriale respective.

Art. 33 – (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
a) să aibă vârsta de cel putin 16 ani împliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
b) să aibă vârsta de cel putin 18 ani împliniti, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E si Tr;
c) să aibă vârsta de cel putin 21 de ani împliniti, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb si Tv, precum si pentru subcategoriile D1 si D1E;
d) să fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicită examinarea;
e) sa nu fi fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală grava, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;
f) să facă dovada ca îndeplineste conditiile prevăzute de art. 116 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru prezentarea la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, în cazul în care a fost condamnata printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru una dintre infractiunile prevăzute la lit. e);
g) să fie apta din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.
(2) Conditia prevăzută la lit. g) a alin. (1) operează până la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 34 – (1) Pentru programarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie să contină următoarele documente:
a) cererea-tip, semnată de solicitant;
b) fisa de scolarizare în care se consemnează si avizul medicului „apt pentru conducerea vehiculelor” din categoria sau subcategoria pentru care se solicita examinarea. Fisa medicală se păstrează la unitatea autorizata care a pregătit candidatul;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) copia actului de identitate;
e) chitantele de plată a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.
(2) Programarea la primul examen a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere se efectuează de către unitătile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregătire teoretică si practica.
(3) Titularul unui permis de conducere care solicită obtinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), si o copie a permisului de conducere.
(4) Cetăteanul român cu domiciliul în străinătate care solicită obtinerea permisului de conducere trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o declaratie autentificată la notarul public din care să rezulte că nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum si documente din care să rezulte ca are o locuinta detinută în proprietate sau închiriată în România.

Art. 35 – (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta în:
a) proba teoretică, de cunoastere a reglementării circulatiei rutiere, a notiunilor elementare de mecanică si a notiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretică se poate face, în conditiile legii, în limba minoritătii nationale sau într-o limbă de circulatie internationala, potrivit solicitării celui examinat;
b) proba practica de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzătoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea în conducere în poligoane special amenajate.
(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitătii acesteia.
(3) Examinarea candidatilor care solicită obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.

Art. 36 – (1) Rezultatul examinării la proba teoretică si la proba practica se consemnează prin calificativul „admis” sau „respins”.
(2) Persoana declarata „admis” la proba teoretică, dar care nu se prezintă la proba practica de conducere a vehiculului în traseu într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarata „respins”, urmând să efectueze un nou curs de pregătire.
(3) Persoana declarata „respins” se poate programa la un nou examen după cel putin 15 zile de la data la care a fost declarata „respins”, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând să efectueze un nou curs de pregătire.

Art. 37 – Permisul de conducere se eliberează de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor la care candidatii au sustinut examinarea, potrivit art. 32.

Art. 38 – (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conducă o motocicleta cu o putere care depăseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depăseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depăseste 0,16 kW/kg, numai dacă are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani si promovează un test specific de cunostinte si comportament.
(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conducă si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.
(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conducă si vehicule din categoria Tr.
(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conducă si vehicule din categoria Tb – troleibuz.

Art. 39 – (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie să fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.
(2) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie să fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, după caz.

Art. 40 – (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia poseda si permis pentru categoria B.
(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, dacă titularul acestuia poseda si permis pentru categoria D.
(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategoria D1E, dacă titularul are vârsta de cel putin 21 de ani.
(5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil si pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.

Art. 41 – (1) Autovehiculele destinate învătării conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana si ambreiaj.
(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscriptia „scoala”, cu dimensiunile si caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia „scoala” aplicată pe părtile laterale, în fata si în spate.

Art. 42 – Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimba, în conditiile legii, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza căreia titularul are domiciliul sau, în cazul cetătenilor străini si al cetătenilor români cu domiciliul în străinătate, resedinta.

Art. 43 – Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritătii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, si să solicite eliberarea unui nou permis de conducere.

Art. 44 – (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează, în conditiile legii, în baza următoarelor documente:
a) fisa detinătorului permisului de conducere;
b) originalul si copia actului de identitate;
c) dovada plătii contravalorii permisului de conducere si a taxei de eliberare a acestui document;
d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita, în original, dacă acesta exista;
e) fisa medicală tip din care să rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea preschimbarii s-a făcut după expirarea valabilitătii administrative a permisului de conducere.
(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) solicitantul trebuie să prezinte, în cazul schimbării numelui, documentul care atesta acest lucru, în original si copie.
(3) În situatia cetătenilor români care au domiciliul în România si se afla temporar în străinătate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost data în fata autoritătilor străine, sa îndeplinească conditiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila „conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare”. Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la alin. (1), în următoarele conditii:
a) fisa detinătorului permisului de conducere trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere în fata unui functionar diplomatic;
b) actul care atesta starea de sănătate, precum si doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicată pe procura specială eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa detinătorului permisului de conducere, trebuie să fie vizate de misiunea diplomatică;
c) declaratia pe proprie răspundere a titularului, data în fata functionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai detine un alt permis de conducere national cu exceptia celui depus pentru preschimbare.

Art. 45 – Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se preda de către persoana care îl detine, în termen de 30 de zile, autoritătii emitente.

Capitolul IV – Semnalizarea rutiera

Art. 46 – (1) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.
(2) Semnalizarea rutiera în tunele sau pe viaducte se asigura, se realizează si se întretine de către administratorul acestora.

Sectiunea 1 – Semnalele luminoase

§ 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor
Art. 47 – (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;
b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3) Semafoarele se monteaza în axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioară si unul la partea inferioară, toate cu lumina alba.

Art. 48 – (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei în intersectii se instaleaza obligatoriu înainte de intersectie, astfel încât să fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersectiei.
(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabilă pe întreaga latime a părtii carosabile deschise circulatiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificatia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.

Art. 49 – Pe lampile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitată la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce însotesc, la partea inferioară, semafoarele. Sageata pentru mersul înainte are vârful în sus.

Art. 50 – (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal si unul sub cel din mijloc, însotite de panouri cu semne aditionale.
(2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioară pentru indicarea directiei.
(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioară a casetei.

Art. 51 – (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Când semaforul este însotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în directia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în functiune al semaforului.

Art. 52 – (1) Semnalul de culoare rosie interzice trecerea.
(2) La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersectiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părtii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.
(3) Atunci când semnalul de culoare rosie functionează concomitent cu cel de culoare galbena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare verde.

Art. 53 – (1) Când semnalul de culoare galbena apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie să treacă de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu exceptia situatiei în care, la aparitia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în conditii de sigurantă.
(2) Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusă, să respecte semnificatia semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile în acel loc.

Art. 54 – În intersectii dirijarea circulatiei tramvaielor se poate realiza si prin semafoare având semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte vehicule.

Art. 55 – Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulatiei bicicletelor are în câmpul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui semafor însotit de un panou aditional pe care figurează o bicicleta.

Art. 56 – (1) Când deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii si verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, având forma a doua bare incrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseste, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor si circulatia pe acea banda.
(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat către dreapta sau stanga jos anunta schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulatie reversibila, ori faptul ca banda deasupra căreia se afla este pe punctul de a fi închisă circulatiei conducătorilor cărora li se adresează, acestia fiind obligati să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.

Art. 57 – Conducătorul vehiculului care intra într-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte si semnificatia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

§ 2. Semnalele luminoase pentru pietoni
Art. 58 – (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde si rosie. Acestea functionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei vehiculelor.
(2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.
(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însotite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.
(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul politiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.

Art. 59 – (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Când semnalul de culoare verde începe sa functioneze intermitent înseamnă ca timpul afectat traversarii drumului este în curs de epuizare si urmează semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grabeasca trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spatiu interzis circulatiei vehiculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului de culoare verde.

Art. 60 – Semnalul de culoare verde intermitent si semnalul de culoare rosie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabilă.

§ 3. Alte semnale luminoase
Art. 61 – În cazul semaforizarii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum si dispozitive luminoase care să arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, si viteza de deplasare.

Art. 62 – Semaforul de avertizare se instaleaza la iesirea din intersectie si este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în miscare, de culoare galbena pe fond negru.

Art. 63 – Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri unde se executa lucrări pe partea carosabilă, cu exceptia autostrazilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia presemnalizarii acestora.

Sectiunea a 2-a – Indicatoarele

Art. 64 – Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restrictie;
3. de obligare;
c) de orientare si informare, care pot fi:
1. de orientare;
2. de informare;
3. de informare turistica;
4. panouri aditionale;
5. indicatoare kilometrice si hectometrice;
d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:
1. indicatoare rutiere temporare;
2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.

Art. 65 – (1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care conditiile locale împiedica observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează, ele se pot instala ori repeta pe partea stanga, în zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulatiei vehiculelor, deasupra părtii carosabile sau de cealaltă parte a intersectiei, în loc vizibil pentru toti participantii la trafic.
(2) Indicatoarele pot fi însotite de panouri cu semne aditionale continând inscriptii sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificatia.
(3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă întelegerea semnificatiei acestora nu este afectată.
(4) Pentru a fi vizibile si pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
(5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea si a evidentia semnificatia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizanta cu reflexie ridicată. Aceste indicatoare pot fi însotite, după caz, de dispozitive luminoase.

Art. 66 – (1) Semnificatia unui indicator este valabilă pe întreaga latime a părtii carosabile deschise circulatiei conducătorilor cărora li se adresează.
(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3) Semnificatia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care avertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementată prin plăcute aditionale.
(4) Indicatoarele de avertizare se instaleaza înaintea locului periculos, la o distanta de maximum 50 m în localităti, între 100 m si 250 m în afară localitătilor, respectiv între 500 m si 1.000 m pe autostrăzi si drumuri expres. Când conditiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou aditional „Distanta între indicator si începutul locului periculos”.
(5) Pe autostrăzi si drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou aditional „Distanta între indicator si începutul locului periculos”. În situatia în care lungimea sectorului periculos depăseste 1.000 m, sub indicator se monteaza panoul aditional „Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul”.
(6) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizari care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunte sfârsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare încetează în intersectia cea mai apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunta intrarea într-o localitate, semnificatia lor este valabilă pe drumul respectiv până la intalnirea indicatorului „Iesire din localitate”, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

Art. 67 – Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este înlocuit cu fondul galben.

Sectiunea a 3-a – Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

Art. 68 – Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată se semnalizeaza cu indicatoare de avertizare corespunzătoare si/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată.

Art. 69 – (1) Trecerea la nivel cu calea ferată curenta fără bariere sau semibariere se semnalizeaza, după caz, cu indicatoarele „Trecere la nivel cu calea ferată simpla, fără bariere” sau „Trecere la nivel cu calea ferată dubla, fără bariere”, însotite de indicatorul „Oprire”.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferată curenta prevăzută cu instalatii de semnalizare automată fără bariere, interzicerea circulatiei rutiere se realizează, optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba si, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.

Art. 70 – (1) Trecerile la nivel cu calea ferată curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu semibariere.
(2) Trecerile la nivel cu calea ferată curenta pot fi asigurate si cu bariere care sunt actionate manual.
(3) Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele si semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumina rosie.
(4) La trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalatii de semnalizare automată cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se realizează în conditiile prevăzute la art. 69 alin. (2), precum si prin coborârea în pozitie orizontala a semibarierelor.

Art. 71 – (1) Semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se considera realizată chiar si numai în una din următoarele situatii:
a) prin aprinderea unei singure unităti luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa rosie;
b) prin functionarea sistemului sonor;
c) prin pozitia orizontala a unei singure semibariere.
(2) Circulatia rutiera se considera de asemenea interzisă si în situatia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborare sau de ridicare.

Art. 72 – În zona trecerilor la nivel cu calea ferată, functionarea instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fără bariere, a instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum si instalarea indicatoarelor „Oprire”, „Trecere la nivel cu o cale ferată simpla/dubla, fără bariere”, „Trecere la nivel cu o cale ferată simpla/dubla, fără bariere, prevăzută cu instalatie de semnalizare luminoasa automată”, sunt asigurate de administratorul de cale ferată, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferată este asigurat de către administratorul drumului.

Art. 73 – (1) La trecerea la nivel cu o cale ferată industriala se instaleaza indicatorul „Alte pericole”, însotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive.
(2) Atunci când pe calea ferată industriala se deplaseaza un vehicul feroviar, circulatia trebuie dirijata de un agent de cale ferată.

Art. 74 – Portile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificata, destinate sa interzică accesul vehiculelor a căror incarcatura depăseste în înăltime limita de sigurantă admisă, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si neagra. Pe stâlpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizează înăltimea maxima de trecere admisă.

Sectiunea a 4-a – Marcajele

Art. 75 – (1) Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau îndrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completează sau le precizează semnificatia.
(2) Marcajele se aplică pe suprafata părtii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum si pe alte elemente si constructii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau însotite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-si păstreze proprietătile de reflexie si pe timp de ploaie sau ceata.
(3) Marcajele nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfăsurarea circulatiei, iar suprafata acestora nu trebuie să fie lunecoasa. Marcajele pe partea carosabilă se executa cu microbile de sticlă si pot fi însotite de butoni cu elemente retroreflectorizante.

Art. 76 – Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulatie;
2. de separare a benzilor pe acelasi sens;
b) de delimitare a părtii carosabile;
c) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru biciclisti;
d) diverse, care pot fi:
1. de ghidare;
2. pentru spatii interzise;
3. pentru interzicerea stationarii;
4. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;
5. pentru locuri de parcare;
6. sageti sau inscriptii;
e) laterale aplicate pe:
1. lucrări de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stâlpi si copaci situati pe platforma drumului;
4. borduri.

Art. 77 – (1) Administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cat si pentru delimitarea părtii carosabile.
(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice încălcarea acestuia.
(3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părtii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.
(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat si un marcaj simbolizand o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule semnifica faptul ca banda este rezervată circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule.

Art. 78 – Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.

Art. 79 – (1) Marcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu si se foloseste în următoarele situatii:
a) marcajul cu linie discontinua simpla:
1. pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua benzi si circulatie în ambele sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel putin două benzi pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua. În localităti acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie;
5. pentru marcaje de ghidare în intersectii;
b) marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însotit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.
(2) Linia continua se foloseste în următoarele situatii:
a) linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii si în zone periculoase;
b) linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situatii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul politiei rutiere.
(3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua si una discontinua alăturate, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
(4) Pe drumurile cu circulatie în ambele sensuri prevăzute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsă între indicatoarele de avertizare „Copii”, aferente celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua.

Art. 80 – (1) Marcajele de delimitare a părtii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executa la limita din dreapta a părtii carosabile în sensul de mers, cu exceptia autostrazilor si a drumurilor expres, unde marcajul se aplică si pe partea stanga, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla.
(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stanga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare.
(3) Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:
a) prin linie continua galbena aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dubland marcajul de delimitare a părtii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b) printr-o linie în zig-zag la marginea părtii carosabile.
(4) Marcajele prin sageti sunt folosite pentru:
a) selectarea pe benzi;
b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule lente, banda care se suprima prin ingustarea părtii carosabile);
c) repliere, numai în afară localitătilor pe drumuri cu o bandă pe sens si dublu sens de circulatie.

Art. 81 – (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continua, aplicată pe lătimea uneia sau mai multor benzi, indica linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului „Oprire”. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoteste indicatorul „Oprire” se poate aplica pe partea carosabilă inscriptia „Stop”.
(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinua, aplicată pe lătimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depăsită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.
(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lătimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.
(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fată de axul drumului, indica locul destinat traversarii părtii carosabile de către biciclisti.

Art. 82 – (1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participantilor la trafic, pe partea carosabilă se pot executa marcaje sub forma de inscriptii, simboluri si figuri.
(2) Pe autostrăzi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale deschise traficului international (E), la extremitatile părtii carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la iesirea de pe partea carosabilă.

Art. 83 – (1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
(2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fată de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicată de sageata să fie condus pe acea banda.
(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul „Bus” sau „Taxi” poate fi folosită pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre.
(4) Marcajul aplicat în afară benzilor, format din linii paralele, inconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei.
(5) Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajări rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.
(6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplică pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbena. În zonele periculoase sau unde stationarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi si de alte culori.

Sectiunea a 5-a – Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrărilor

Art. 84 – (1) În afară localitătilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza cu stâlpi de ghidare lamelari, de culoare alba, omologati, instalati la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare lamelari si pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare rosie si alba sau galbena. Dispozitivele reflectorizante de culoare rosie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confectionati stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie să fie dure.
(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta si pe parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalatii laterale drumului.

Art. 85 – (1) Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie si se realizează în scopul asigurării desfăsurării în conditii corespunzătoare a circulatiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare si are semnificatia interzicerii circulatiei în zona afectată de lucrări.
(2) Sectoarele de drum afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare si mijloace auxiliare de semnalizare rutiera, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile si carucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însotite de lampi cu lumina galbena intermitenta.
(3) Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaza indicatoare si balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip „limitatoare de viteza” si se aplică marcaje, corespunzător situatiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulatiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat si special instruit.

Art. 86 – (1) Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se executa lucrări trebuie intretinuta si modificată corespunzător evolutiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potrivit noilor conditii de circulatie.
(2) Persoanele care executa lucrări de orice natura pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participantii la trafic.

Art. 87 – Nicio lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, dacă nu a realizat semnalizarea temporară corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depăsit ori lucrarea se executa în alte conditii decât cele stabilite în autorizatie sau acord.

Sectiunea a 6-a – Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaza circulatia

Art. 88 – (1) Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au următoarele semnificatii: a) bratul ridicat vertical semnifica „atentie, oprire” pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în conditii de sigurantă. Dacă semnalul este dat într-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajati în traversare;
b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica „oprire” pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. După ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa însemnând, de asemenea, „oprire” pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate;
c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifica „oprire” pentru participantii la trafic spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticala a bratului, având palma orientata către sol, semnifica reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a bratului semnifica mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii drumului de către pietoni.
(2) Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, să depăsească, sa treacă prin fata ori prin spatele sau, sa îl ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori să se oprească.
(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) si (2), politistul poate folosi si fluierul.

Art. 89 – (1) Oprirea participantilor la trafic este obligatorie si la semnalele date de:
a) politistii de frontieră;
b) indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apărării;
c) agentii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitătilor de învătământ;
f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când acestia traverseaza strada.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua si următoarele semnale:
a) balansarea bratului în plan vertical, cu palma mainii orientata către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a bratului, care semnifica mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grabirea traversarii drumului de către pietoni.

Art. 90 – Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) si la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaza circulatia trebuie să fie echipate si plasate astfel încât să poată fi observate si recunoscute cu usurinta de către participantii la trafic.

Sectiunea a 7-a – Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic

Art. 91 – (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase si sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai dacă interventia sau misiunea impune urgenta.
(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasa pot fi folosite si fără a fi însotite de cele sonore, în functie de natura misiunii ori de conditiile de trafic, situatie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulatie prioritara.
(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonora separat de cele luminoase.

Art. 92 – (1) Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate utiliza si dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
(2) Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea stanga a autovehiculului semnifica oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stanga în acelasi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului politiei.

Art. 93 – Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloana oficială o pot depăsi dacă li se semnalizeaza aceasta manevra de către politistul rutier. Se interzice altor participanti la trafic intercalarea sau atasarea la o astfel de coloana oficială.

Art. 94 – (1) Coloanele oficiale se însotesc de echipaje ale politiei rutiere, în conditiile stabilite prin instructiuni emise de ministrul administratiei si internelor.
(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se însotesc de autovehicule de control al circulatiei apartinând Ministerului Apărării, care au în functiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum si cele luminoase de culoare albastra.

Art. 95 – Vehiculele care, prin constructie sau datorită încărcăturii transportate, depăsesc masa si/sau gabaritul prevăzute de normele legale, precum si transporturile speciale pot fi însotite de echipaje ale politiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române.

Capitolul V – Reguli de circulatie

Sectiunea 1 – Reguli generale

Art. 96 – (1) Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiată unitate de politie atunci când au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricărei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei.
(2) Se interzice oricărei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale ori substante sau sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată sa îl înlăture si, dacă nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiată unitate de politie.

Art. 97 – (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înăltimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de sigurantă adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de retinere omologate.
(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din fata, chiar dacă sunt tinuti în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.
(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tină în brate animale în timpul deplasarii pe drumurile publice.
(4) Se exceptează de la obligatia de a purta centura de sigurantă:
a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care stationeaza;
b) femeile în stare vizibila de graviditate;
c) conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
d) persoanele care au certificat medical în care să fie mentionată afectiunea care contraindica purtarea centurii de sigurantă;
e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învată sa conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritătii competente în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în continutul căruia trebuie să fie mentionată durata de valabilitate a acestuia.
(6) Afectiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de sigurantă, precum si modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 98 – (1) Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin constructie, precum si al obiectelor voluminoase.
(2) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt tinuti în brate, precum si cei de până la 14 ani se transporta numai în atasul motocicletelor.

Art. 99 – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, cu exceptia bicicletelor si a celor trase sau impinse cu mana, este permisă numai în timpul zilei.
(2) Se interzice conducătorilor vehiculelor prevăzute la alin. (1) sa circule cu acestea cu o viteză mai mare de 30 km/h.

Sectiunea a 2-a – Utilizarea părtii carosabile

Art. 100 – Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părtile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete si celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse si pe acostament în sensul de mers, dacă circulatia se poate face fără pericol.

Art. 101 – Când drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata lângă acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, dacă banda de circulatie utilizata este ocupată, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.

Art. 102 – Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depăsite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusă trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordura, dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă destinată acestora.

Art. 103 – Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.

Art. 104 – Vehiculele care efectuează transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora, dacă o astfel de banda exista si este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si autovehiculele cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta.

Art. 105 – Se interzice intrarea într-o intersectie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerarii circulatiei conducătorul de vehicul risca sa rămână imobilizat, stanjenind sau impiedicand desfăsurarea traficului.

Sectiunea a 3-a – Reguli pentru circulatia vehiculelor

§ 1. Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi
Art. 106 – (1) Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducătorii a doua autovehicule circula în aceeasi directie, dar pe benzi diferite, si intentionează să se înscrie pe banda libera dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stanga sa ocupe acea banda.
(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfârseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea banda.

Art. 107 – (1) La intersectiile prevăzute cu indicatoare si/sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare directiei de mers voite cu cel putin 50 m înainte de intersectie si sunt obligati să respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor.
(2) La intersectiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel putin 50 m înainte de intersectie, următoarele pozitii:
a) rândul de lângă bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;
b) rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stanga. Când circulatia se desfăsoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intentionează sa vireze la stanga sunt obligati sa ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stanga;
c) oricare dintre randuri, cei care vor sa meargă înainte.
(3) Dacă în intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe randuri, toti conducătorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.
(4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o statie fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să oprească în ordinea sosirii, în spatele acestuia, si să îsi reia deplasarea numai după ce usile tramvaiului au fost închise si s-au asigurat că nu pun în pericol siguranta pietonilor angajati în traversarea drumului public.

Art. 108 – Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stanga este interzisă în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.

Art. 109 – Dacă în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga să se circule într-o anumită directie, vehiculele trebuie să fie conduse numai în directia sau directiile indicate.

Art. 110 – (1) În situatiile în care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stanga centrului imaginar al intersectiei, iar dacă exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.
(2) Schimbarea directiei de mers spre stanga, în cazul vehiculelor care intra într-o intersectie circulând pe acelasi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stanga centrului intersectiei, fără intersectarea traiectoriei acestora.
(3) Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediana a părtii carosabile se ocolesc prin partea dreaptă.

Art. 111 – Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

§ 2. Semnalele conducătorilor de vehicule
Art. 112 – Conducătorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, după caz, înaintea efectuării oricărei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.

Art. 113 – (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fată de cei cărora li se adresează, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului si fără sa îi determine pe acestia la manevre ce pot pune în pericol siguranta circulatiei.
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosită în zonele de actiune a indicatorului „Claxonarea interzisă”.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):
a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta;
b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.

Art. 114 – (1) Conducătorii de autovehicule, tramvaie si mopede sunt obligati sa folosească instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:
a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabilă în afară localitătilor, de la lăsarea serii si până în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
b) luminile de intalnire sau de drum, în mers, atât în localităti, cat si în afară acestora, după gradul de iluminare a drumului public;
c) luminile de intalnire si cele de ceata pe timp de ceata densa;
d) luminile de intalnire ale autovehiculelor care însotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta mărfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
e) luminile de intalnire atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum;
f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat către înapoi;
g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbării directiei de mers, inclusiv la punerea în miscare a vehiculului de pe loc.
(2) Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa folosească luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă în fata sa, acesta este obligat sa folosească luminile de intalnire de la o distanta de cel putin 100 m.
(3) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusă conducătorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de către politisti sunt obligati sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum dacă nu încalcă astfel prevederile alin. (2).
(4) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusă autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în functiune pe partea stanga, în fata o lumina de intalnire si în spate una de pozitie.
(5) Luminile de avarie se folosesc în următoarele situatii:
a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă;
b) când vehiculul se deplaseaza foarte lent si/sau constituie el însusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic;
c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
(6) În situatiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie să pună în functiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi si în cazul în care aceasta manevra este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers.
(7) Când circula prin tunel conducătorul de vehicul este obligat sa folosească luminile de intalnire.

Art. 115 – Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se afla:
a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanta de cel putin 50 m;
b) în afară părtii carosabile, pe un acostament consolidat;
c) în localităti, la marginea părtii carosabile, în cazul motocicletelor cu doua roti, fără atas si a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursa de energie.

Art. 116 – (1) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depăsirea, oprirea si punerea în miscare.
(2) Intentia conducătorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba directia de mers, de a iesi dintr-un rând de vehicule stationate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulatie sau de a vira spre dreapta ori spre stanga sau care urmează să efectueze întoarcere, depasire ori oprire se semnalizeaza prin punerea în functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin 50 m în localităti si 100 m în afară localitătilor, înainte de începerea efectuării manevrelor.
(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilă se semnalizeaza cu lumina rosie din spate.

Art. 117 – (1) Conducătorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana sunt obligati să efectueze următoarele semnale:
a) bratul stang intins orizontal atunci când intentionează sa schimbe directia de mers spre stanga sau de a depăsi;
b) bratul drept intins orizontal atunci când intentionează sa schimbe directia de mers spre dreapta;
c) bratul drept intins orizontal balansat în plan vertical atunci când intentionează sa oprească.
(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel putin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

§ 3. Depăsirea
Art. 118 – Conducătorul de vehicul care efectuează depăsirea este obligat:
a) să se asigure ca acela care îl urmează sau îl preceda nu a semnalizat intentia începerii unei manevre similare si ca poate depăsi fără a pune în pericol sau fără a stanjeni circulatia din sens opus;
b) sa semnalizeze intentia de efectuare a depăsirii;
c) sa păstreze în timpul depăsirii o distanta laterala suficienta fată de vehiculul depăsit;
d) sa reintre pe banda sau în sirul de circulatie initial după ce a semnalizat si s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în conditii de sigurantă pentru vehiculul depăsit si pentru ceilalti participanti la trafic.

Art. 119 – Conducătorul de vehicul care urmează să fie depăsit este obligat:
a) sa nu mărească viteza de deplasare;
b) sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a părtii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza.

Art. 120 – (1) Se interzice depăsirea vehiculelor:
a) în intersectii cu circulatia nedirijata;
b) în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;
c) în curbe si în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;
d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si în tuneluri. Prin exceptie, pot fi depăsite în aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fără atas, mopedele si bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar lătimea drumului este de cel putin 7 m;
e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje;
f) pe trecerile la nivel cu calea ferată curenta si la mai putin de 50 m înainte de acestea;
g) în dreptul statiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni;
h) în zona de actiune a indicatorului „Depăsirea interzisă”;
i) când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar si partial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere;
j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducătorul acestuia este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii;
k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în asteptare, dacă prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie.
(2) Se interzice depăsirea coloanei oficiale.

§ 4. Viteza si distanta între vehicule
Art. 121 – (1) Conducătorii de vehicule sunt obligati să respecte viteza maxima admisă pe sectorul de drum pe care circulă si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare.
(2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de către politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteza.
(4) În afară localitătilor, înaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane si/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 m fată de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenajări rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.

Art. 122 – Se interzice conducătorilor de vehicule sa reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neasteptata, fără motiv întemeiat.

Art. 123 – Conducătorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteză care să nu depăsească 30 km/h în localităti sau 50 km/h în afară localitătilor, în următoarele situatii:
a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;
b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;
c) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se afla în mers sau stationeaza pe partea carosabilă a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens;
d) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament;
e) când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheata, zapada batatorita, mazga sau piatra cubica umeda;
f) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare;
g) în zona de actiune a indicatorului de avertizare „Copii” în intervalul orar 7,00-22,00, precum si a indicatorului „Accident”;
h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, în imediata apropiere a părtii carosabile, intentionează să se angajeze în traversare;
i) la schimbarea directiei de mers prin viraje;
j) când vizibilitatea este sub 100 m în conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente.

Art. 124 – Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute la art. 123 sa instaleze indicatoare de avertizare si sa ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de vehicule sa reducă viteza de deplasare.

§ 5. Reguli referitoare la manevre
Art. 125 – Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevrare înainte si înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat sa semnalizeze si să se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula în acel moment niciun vehicul.

Art. 126 – Se interzice întoarcerea vehiculului:
a) în locurile în care este interzisă oprirea voluntara a vehiculelor, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 142 lit. f);
b) în intersectiile în care este interzis virajul la stanga, precum si în cele în care, pentru efectuare, este necesară manevrarea înainte si înapoi a vehiculului;
c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;
d) pe drumurile cu sens unic;
e) pe marcajul pietonal;
f) în locurile în care este instalat indicatorul „Întoarcerea interzisă”.

Art. 127 – (1) Pe drumurile publice inguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibila sau periculoasa, se procedează după cum urmează:
a) la intalnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;
b) la intalnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;
c) la intalnirea unui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele.
(2) În cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urca, cu exceptia cazului când este mai usor si exista conditii pentru conducătorul care coboară să execute aceasta manevra, mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu.

Art. 128 – (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:
a) în cazurile prevăzute la art. 126, cu exceptia lit. d);
b) pe o distanta mai mare de 50 m;
c) la iesirea de pe proprietăti alăturate drumurilor publice.
(2) În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel putin o persoană aflată în afară vehiculului.
(3) Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligată să se asigure ca manevra se efectuează fără a pune în pericol siguranta participantilor la trafic.
(4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

§ 6. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea
Art. 129 – (1) Vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificatia: „Drum cu prioritate”, „Intersectie cu un drum fără prioritate” sau „Prioritate fată de circulatia din sens invers” are prioritate de trecere.
(2) Când doua vehicule urmează să se intalneasca într-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.

Art. 130 – Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele luminoase si sonore, are obligatia sa îi acorde prioritate de trecere.

Art. 131 – (1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu alveola, din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducătorul vehiculului care circulă pe banda de lângă acostament sau bordura este obligat sa reducă viteza si, la nevoie, sa oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic.
(2) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabilă pentru a urca în tramvai sau după ce au coborat din acesta, dacă tramvaiul este oprit în statie fără refugiu.

Art. 132 – Conducătorul vehiculului al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sa reducă viteza si, la nevoie, sa oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.

Art. 133 – În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersectează si care circulă conform semnificatiei culorii semaforului care li se adresează.

Art. 134 – La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducătorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersectează.

Art. 135 – Conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere si în următoarele situatii:
a) la intersectia nedirijata atunci când pătrunde pe un drum national venind de pe un drum judetean, comunal sau local;
b) la intersectia nedirijata atunci când pătrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal sau local;
c) la intersectia nedirijata atunci când pătrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
d) când urmează sa pătrundă într-o intersectie cu circulatie în sens giratoriu fată de cel care circulă în interiorul acesteia;
e) când circulă în panta fată de cel care urca, dacă pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. În aceasta situatie manevra nu este considerată depasire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);
f) când se pune în miscare sau la pătrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alăturată acestuia fată de vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de directia de deplasare;
g) când efectuează un viraj spre stanga sau spre dreapta si se intersectează cu un biciclist care circulă pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare;
h) pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.

§ 7. Trecerea la nivel cu calea ferată
Art. 136 – (1) La trecerea la nivel cu calea ferată curenta, conducătorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusă si să se asigure ca din partea stanga sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.
(2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati să se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.

Art. 137 – (1) Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curenta prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functionează, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este în functiune.
(2) Când circulatia la trecerea la nivel cu calea ferată curenta este dirijata de agenti de cale ferată, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora.

Art. 138 – (1) Conducătorul de vehicul este obligat sa oprească atunci când:
a) barierele sau semibarierele sunt coborate, în curs de coborare sau de ridicare;
b) semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt în functiune;
c) intalneste indicatorul „Trecerea la nivel cu calea ferată simpla, fără bariere”, „Trecerea la nivel cu calea ferată dubla, fără bariere” sau „Oprire”.
(2) Vehiculele trebuie să oprească, în ordinea sosirii, în locul în care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fără a trece de indicatoarele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborare sau de ridicare.

Art. 139 – (1) În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat sa scoată imediat pasagerii din vehicul si sa elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.
(2) Participantii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.
(3) Conducătorului de vehicul îi este interzis sa treacă sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate înaintea căilor ferate electrificate, dacă înăltimea sau incarcatura vehiculului atinge ori depăseste partea superioară a portii.

Art. 140 – (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferată industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai după semnalizarea corespunzătoare si din timp de către cel putin un agent de cale ferată.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligati să se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferată.

§ 8. Oprirea, stationarea si parcarea
Art. 141 – (1) Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se indeparteaza de acestea, sunt obligati sa actioneze frana de ajutor, sa oprească functionarea motorului si sa cupleze într-o treapta de viteza inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată.
(2) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în panta sau în rampa, pe lângă obligatiile prevăzute la alin. (1) conducătorul trebuie să bracheze rotile directoare.
(3) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducătorul acestuia este obligat sa oprească functionarea motorului.
(4) În localităti, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor este permisă si pe partea stanga, dacă rămâne libera cel putin o bandă de circulatie.
(5) În afară localitătilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor se face în afară părtii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
(6) Nu este permisă stationarea pe partea carosabilă, în timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de constructii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana.
(7) Nu este permisă oprirea sau stationarea în tuneluri. În situatii de urgenta sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau stationarea numai în locurile special amenajate si semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat sa oprească motorul.

Art. 142 – Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:
a) în zona de actiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;
b) pe trecerile la nivel cu calea ferată curenta si la o distanta mai mica de 50 m înainte si după acestea;
c) pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte;
d) în curbe si în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m înainte si înainte de acestea;
f) în intersectii, inclusiv cele cu circulatie în sens giratoriu, precum si în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;
g) în statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m înainte si după acestea;
h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stanjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treacă peste acest marcaj;
i) în locul în care se împiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile „Drum ingustat”, „Prioritate pentru circulatia din sens invers” sau „Prioritate fată de circulatia din sens invers”;
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, dacă circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stanjenita sau împiedicată;
m) pe partea carosabilă a autostrazilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E);
n) pe trotuar, dacă nu se asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor;
o) pe pistele pentru biciclete;
p) în locurile unde este interzisă depăsirea.

Art. 143 – Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor:
a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntara;
b) în zona de actiune a indicatorului cu semnificatia „Stationarea interzisă” si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;
c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;
d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietătile alăturate drumurilor publice;
e) în pante si în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia „Stationare alternanta”, în alta zi sau perioada decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificatia „Zona de stationare cu durata limitată” peste durata stabilită.

Art. 144 – (1) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze si sa semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisă oprirea sau stationarea vehiculelor.
(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea, partial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă rămâne liber cel putin un culoar de minimum 1 m latime înspre marginea opusă părtii carosabile, destinat circulatiei pietonilor.

Art. 145 – Se interzice conducătorului de autovehicul si pasagerilor ca în timpul opririi sau stationarii sa deschidă ori sa lase deschise usile acestuia sau sa coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulatie.

Art. 146 – Circulatia vehiculelor si a pietonilor în spatiile special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzător se desfăsoară conform normelor rutiere, pe întreaga perioadă cat parcarile sunt deschise circulatiei publice.

§ 9. Alte obligatii si interdictii pentru conducătorii de autovehicule si tramvaie
Art. 147 – Conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:
1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si, după caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevăzute de legislatia în vigoare;
2. sa circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul si să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;
3. sa verifice functionarea sistemului de lumini si de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentină permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si placutele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului si remorcii;
4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, în conditiile legii;
5. să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii;
6. să aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule incepatori, dacă are o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere.

Art. 148 – Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai:
1. sa conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada inlocuitoare a permisului de conducere eliberata fără drept de circulatie sau a carei valabilitate a expirat;
2. sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
3. sa transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicleta sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;
4. sa transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra încărcăturii, pe părtile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări si în remorca, cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
5. sa transporte copii în vârsta de până la 12 ani pe scaunul din fata al autovehiculului, chiar dacă sunt tinuti în brate de persoane majore;
6. sa transporte în si pe autoturism obiecte a căror lungime sau latime depăseste, împreună cu incarcatura, dimensiunile acestuia;
7. sa deschidă usile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa pornească de pe loc cu usile deschise;
8. să aibă în timpul mersului preocupări de natura a-i distrage în mod periculos atentia ori sa folosească instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;
9. să între pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce pot pune în pericol siguranta circulatiei;
10. să aibă aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrang sau estompeaza vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cat si din exterior;
11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea, atât din interior, cat si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
12. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminuează eficacitatea acestora, precum si pe placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedica citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
13. sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, sa oprească motorul ori sa decupleze transmisia în timpul mersului;
14. sa folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonora;
15. sa circule cu autovehiculul cu masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, fără a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului;
16. sa circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;
17. sa conducă un autovehicul care emana noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau stationare depăseste pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. sa circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. sa săvârsească acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalti participanti la trafic;
20. sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
21. sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante.

Art. 149 – (1) Conducătorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:
a) la motocicleta, în partea din spate lângă numărul de înmatriculare;
b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe luneta, în partea stanga jos;
c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu luneta, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe caroserie în partea din spate stanga sus;
d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe luneta ultimului vagon în partea din spate stanga sus;
e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii în partea din spate stanga sus.
(2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:
a) sa conducă autovehicule care transporta mărfuri sau produse periculoase;
b) sa conducă vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
c) sa conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

§ 10. Circulatia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane
Art. 150 – (1) Incarcatura unui vehicul trebuie să fie asezata si, la nevoie, fixată astfel încât:
a) sa nu pună în pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietătii publice sau private;
b) sa nu stânjenească vizibilitatea conducătorului si sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
c) sa nu fie tarata, sa nu se scurgă si sa nu cada pe drum;
d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu bratele de conducătorul acestora;
e) sa nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele si sa nu producă praf sau mirosuri pestilentiale.
(2) Lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia încărcăturii trebuie să o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie ele însele un pericol pentru siguranta circulatiei.
(3) Incarcatura care consta în materiale sau produse ce se pot imprastia în timpul mersului trebuie acoperită cu o prelata. Când incarcatura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa în timpul transportului si a nu depăsi gabaritul vehiculului.

Art. 151 – Conducătorul de autovehicul sau de tramvai care efectuează transport public de persoane este obligat:
a) sa oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în statiile semnalizate ca atare, cu exceptia transportului public de persoane în regim de taxi. Dacă statia este prevăzută cu alveola, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;
b) sa deschidă usile numai după ce vehiculul a fost oprit în statie;
c) sa inchida usile numai după ce pasagerii au coborat ori au urcat;
d) sa repuna în miscare autovehiculul sau tramvaiul din statie după ce a semnalizat intentia si s-a asigurat ca poate efectua în siguranta aceasta manevra.

Art. 152 – Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
a) sa urce, sa coboare, sa tină deschise usile ori să le deschidă în timpul mersului vehiculului;
b) sa calatoreasca pe scări sau pe părtile exterioare ale caroseriei vehiculului;
c) sa arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante.

§ 11. Remorcarea
Art. 153 – (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se exceptează tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitătile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.
(2) Motocicleta fără atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoară având o singura axa.

Art. 154 – Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:
a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile;
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator;
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăsesc limitele prevăzute de lege;
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de franare, de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile;
e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers.

Art. 155 – (1) În cazul rămânerii în până a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducătorul ansamblului este obligat sa îl scoată imediat în afară părtii carosabile sau, dacă nu este posibil, sa îl deplaseze lângă bordura ori acostament, asezandu-l paralel cu axa drumului si luând măsuri pentru remedierea defectiunilor sau, după caz, de remorcare.
(2) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusă, autovehiculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu poate fi tractat/tractata pe drumurile publice fără a avea în functiune, în partea stanga, în fata, o lumina de intalnire si în spate, una de pozitie.

Art. 156 – (1) Dacă un autovehicul sau o remorca a rămas în până pe partea carosabilă a drumului si nu poate fi deplasat/deplasata în afară acesteia, conducătorul autovehiculului este obligat sa pună în functiune luminile de avarie si sa instaleze triunghiurile reflectorizante.
(2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaza în fata si în spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participantii la trafic care se apropie. În localităti, atunci când circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.
(3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe timpul noptii ori în conditii de vizibilitate redusă, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului.
(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere în până în locurile unde oprirea ori stationarea este interzisă.
(5) În cazul caderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat sa îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevăzute la alin. (1)-(3).

Art. 157 – (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) conducătorii autovehiculelor tragator si, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu exceptia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanarii;
c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de directie si sistem de franare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibila omologata, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibila trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
d) conducătorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului tragator. Atunci când sistemul de iluminare si semnalizare nu functionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul noptii si în conditii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscriptia „Fără semnalizare”, precum si indicatorul „Alte pericole”.
(2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părtii din fata a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoana.
(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti, cu sau fără atas, a autovehiculului al cărui sistem de directie nu functionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheata ori zapada. Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilajelor agricole.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de directie nu functionează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platforma de remorcare.
(5) Conducătorul poate impinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic.

§ 12. Zona rezidentiala si pietonala
Art. 158 – (1) În zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toată lătimea părtii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
(2) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteză de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul în afară spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sa nu stânjenească sau sa împiedice circulatia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.

Art. 159 – În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducătorul de vehicul poate intra numai dacă locuieste în aceasta zona sau prestează servicii publice „din poarta în poarta” si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stânjenească ori sa împiedice circulatia pietonilor si, dacă este necesar, sa oprească pentru a permite circulatia acestora.

Sectiunea a 4-a – Reguli pentru alti participanti la trafic

§ 1. Circulatia bicicletelor si a mopedelor
Art. 160 – (1) Bicicletele si mopedele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
(2) Persoanele care nu poseda permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacă fac dovada ca au absolvit un curs de legislatie rutiera în cadrul unei unităti autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule.
(3) Dacă pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete.
(4) Se recomanda ca, în circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata.

Art. 161 – (1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:
a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificatia „Accesul interzis bicicletelor”;
b) sa invete sa conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
c) sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
d) sa circule fără a tine cel putin o mana pe ghidon si ambele picioare pe pedale;
e) sa circule în paralel, cu exceptia situatiilor când participa la competitii sportive organizate;
f) sa circule în timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
g) să se tină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
h) sa transporte o altă persoană, cu exceptia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în fata un suport special, precum si a situatiei când vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
i) sa circule pe partea carosabilă în aceeasi directie de mers, dacă exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;
j) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic;
k) sa circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu exceptia cazurilor când nu stanjenesc circulatia pietonilor;
l) sa circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără sa îndeplinească conditiile prevăzute la art. 14 si 16;
m) sa circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheata sau zapada;
n) sa circule cu defectiuni tehnice la sistemele de franare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
o) sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseaza pe bicicleta sau pe moped;
p) sa circule pe alte benzi decât cea de lângă bordura sau acostament, cu exceptia cazurilor în care, înainte de intersectie, trebuie să se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stanga;
r) sa circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
s) sa conducă vehiculul fără a mentine contactul rotilor cu solul.
(2) Pe timpul circulatiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligati să aibă asupra lor actul de identitate, iar conducătorii de mopede sunt obligati să aibă, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutiera si certificatul de înregistrare a vehiculului.

§ 2. Insotirea animalelor
Art. 162 – (1) Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum si animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumurile nationale, în municipii si orase, precum si pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare care le interzic accesul. Animalele de calarie apartinând politiei, jandarmeriei ori Ministerului Apărării pot fi conduse pe drumurile publice din localităti, atunci când participa la executarea unor misiuni.
(2) Atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împărtite în grupuri bine separate între ele pentru a nu ingreuna circulatia celorlalti participanti la trafic, fiecare grup având cel putin un conducător.
(3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele si insotitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stanga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exista, cat mai aproape de marginea din stanga a părtii carosabile.

Art. 163 – (1) Conducătorul de animale de calarie este obligat:
a) sa conducă animalele astfel încât acestea să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cat mai aproape de marginea din partea dreaptă a drumului;
b) sa nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilă sau în imediata apropiere a acesteia;
c) de la lăsarea serii până în zorii zilei sa poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
d) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai după ce s-a asigurat ca o poate face fără pericol;
e) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stanga prin ridicarea în plan orizontal a bratului stang, iar oprirea prin balansarea bratului drept.
(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obligate:
a) să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreaptă a carosabilului;
b) sa conducă animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legături care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
c) să asigure deplasarea animalelor insiruite si legate unul în spatele altuia;
d) de la lăsarea serii până în zorii zilei sa poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
e) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai după ce s-a asigurat ca o pot face fără pericol.
(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) turma trebuie să aibă în fata si în spate câte un conducător;
b) pe timpul noptii sau în orice alte situatii când vizibilitatea este redusă, conducătorul care se afla în fata turmei trebuie să aibă un dispozitiv cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de culoare rosie;
c) conducătorii turmei trebuie să ia măsurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu împiedice circulatia celorlalti participanti la trafic;
d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea părtii carosabile, astfel încât sa nu ocupe mai mult de jumătate din lătimea sensului de mers;
e) la intersectii, precum si atunci când traverseaza drumul, conducătorii turmei trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează;
f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducătorii turmei sunt obligati sa nu lase animalele nesupravegheate.

§ 3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animala
Art. 164 – Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tractiune animala trebuie să fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din dreapta a părtii carosabile.

Art. 165 – (1) Conducătorul vehiculului cu tractiune animala este obligat:
a) să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numărul de înregistrare;
b) sa conducă animalele astfel încât acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic;
c) sa nu oprească sau sa stationeze pe partea carosabilă a drumului public;
d) pe timpul opririi sau stationarii pe acostament ori în afară părtii carosabile, animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea sa nu poată intra pe partea carosabilă;
e) sa nu conducă vehiculul când se afla sub influenta alcoolului, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
f) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul si să se asigure ca din fata sau din spate nu circula vehicule cărora le poate pune în pericol siguranta deplasarii;
g) de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă sa nu circule pe drumurile publice fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante si fără ca vehiculul să aibă în partea din fata un dispozitiv cu lumina alba sau galbena, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stanga;
h) sa nu părăsească vehiculul sau animalele ori sa doarma în timpul mersului;
i) sa nu transporte obiecte care depăsesc în lungime sau în latime vehiculul, dacă incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau în conditii de vizibilitate redusă cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii;
j) sa nu circule cu animale care însotesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cat mai aproape de partea dreaptă. Legătură nu trebuie să fie mai mare de 1,5 m;
k) sa nu pătrundă pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;
l) sa nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;
m) sa nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
(2) Conducătorul de trasura care efectuează transport public de persoane este obligat sa circule în conditiile stabilite în licenta de autoritatea competentă.

§ 4. Circulatia pietonilor
Art. 166 – Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilată acestuia care circulă pe partea carosabilă a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri.

Art. 167 – (1) Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora:
a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore;
b) sa traverseze partea carosabilă prin fata sau prin spatele vehiculului oprit în statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia cazurilor în care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;
c) sa prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;
d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;
e) sa ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulatiei;
f) sa traverseze calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborate ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;
g) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunzător.
(2) Se interzice oricărei persoane să efectueze acte de comert pe partea carosabilă, pe acostament, pe trotuar, în parcari ori în statiile mijloacelor de transport public de persoane.

Art. 168 – (1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public formând un grup organizat, o coloana militară sau un cortegiu trebuie să circule în formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreaptă a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupand cel mult o bandă de circulatie.
(2) De la lăsarea serii si până în zorii zilei, precum si ziua, în conditii de vizibilitate redusă, persoanele care se afla în fata si în spatele sirului dinspre axa drumului trebuie să aibă o sursa de lumina de culoare alba, respectiv rosie, care să fie vizibila pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formează sirul dinspre axa drumului trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte elemente fluorescent-reflectorizante.
(3) Conducătorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati sa supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stanjeni circulatia vehiculelor.
(4) Se interzice persoanelor care formează o coloana militară sa meargă în cadenta la trecerea peste poduri.

Sectiunea a 5-a – Circulatia pe autostrăzi

Art. 169 – (1) Conducătorii de autovehicule care intra pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima banda a autostrazilor si sa nu stânjenească în niciun fel circulatia acestora.
(2) Conducătorii de autovehicule care urmează sa părăsească autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si să se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).

Art. 170 – Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se desfăsoară pe banda din partea dreaptă a autostrazii, cu exceptia cazului în care se efectuează depăsirea sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.

Capitolul VI – Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depăsite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase

§ 1. Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite
Art. 171 – Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin constructie sau datorită încărcăturii transportate, depăseste masa totală de 80 tone si/sau lungimea de 40 m ori lătimea de 5 m sau înăltimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia si cu avizul politiei rutiere.

Art. 172 – (1) În circulatia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără incarcatura, are o latime între 3,2 m si 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie să fie precedat de un autovehicul de însotire, iar cel cu lătimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie să fie însotit de doua autovehicule care să circule unul în fata si celălalt în spate.
(2) Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără incarcatura, depăseste lătimea de 3,2 m trebuie să fie urmat de un autovehicul de însotire.
(3) Autovehiculul de însotire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumina galbena si să aibă montata, în functie de locul ocupat la însotire, la partea stanga din fata sau din spate, placuta de identificare reflectorizanta, având fondul alb si chenarul rosu.
(4) Conducătorul autovehiculului cu masa si/sau dimensiuni de gabarit depăsite, precum si conducătorii autovehiculelor de însotire sunt obligati sa pună si sa mentină în functiune semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe toată perioada deplasarii pe drumul public.

Art. 173 – Este interzisă circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depăsite:
a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depăseste lătimea, înăltimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totală maxima admisă;
b) când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheata sau zapada.

§ 2. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase
Art. 174 – (1) Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:
a) vehiculul îndeplineste conditiile tehnice si de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;
b) vehiculul are dotările si echipamentele necesare prevăzute în reglementările în vigoare;
c) conducătorul vehiculului detine certificat ADR corespunzător.
(2) Administratorul drumului public stabileste, cu avizul politiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a semnalizarii corespunzătoare acestora.

Art. 175 – (1) Conducătorul vehiculului care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege, sa cunoască normele referitoare la transportul si la manipularea încărcăturii, putând fi însotit de persoane care să cunoască bine caracteristicile acestora.
(2) În cabina autovehiculului care transporta mărfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.
(3) Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se imprastie pe drum, conducătorul este obligat sa oprească imediat, sa ia măsuri de avertizare a celorlalti conducatori care circulă pe drumul public si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la indemana si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de politie.

Art. 176 – Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase:
a) sa provoace socuri autovehiculului în mers;
b) sa fumeze în timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul;
c) sa lase autovehiculul si incarcatura fără supravegherea sa, a insotitorului ori a unei alte persoane calificate;
d) sa remorcheze un vehicul rămas în până;
e) să urmeze alte trasee sau sa stationeze în alte locuri decât cele stabilite, precum si pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;
f) sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
g) să permită prezenta în autovehicul a altor persoane, cu exceptia celuilalt conducător, a insotitorilor sau a celor care incarca ori descarca mărfurile sau produsele transportate;
h) să între pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
i) sa păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confectionate în acest scop.

Capitolul VII – Sanctiuni contraventionale si măsuri tehnico-administrative

Sectiunea 1 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale

Art. 177 – (1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulatia pe drumurile publice si luarea măsurilor legale în cazul în care se constata încălcări ale acestora se realizează de către politistii rutieri din cadrul Politiei Române.
(2) Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române.

Art. 178 – (1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, politistii de frontieră au si atributia de a aplica sanctiuni în cazul în care constata contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult o zi lucrătoare de la data întocmirii, serviciului politiei rutiere pe raza căruia a fost săvârsită fapta.

Art. 179 – (1) Politia rutiera sau politia de frontieră din punctele de trecere a frontierei de stat poate actiona, împreună cu reprezentanti ai altor autorităti cu atributii în domeniu, pentru prevenirea si constatarea unor încălcări ale normelor privind deplasarea în siguranta, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la trafic.
(2) Politistul rutier sau politistul de frontieră aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care actionează în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atributii:
a) sa oprească vehiculele pentru control si sa verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie să le aibă asupra lor;
b) să constate si să aplice sanctiuni în cazul contraventiilor aflate în competenta sa.
(3) Reprezentantii autoritătilor prevăzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atributii:
a) sa actioneze, împreună cu politistii rutieri sau cu politistii de frontieră, pentru respectarea de către conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;
b) să execute activităti de control privind conditiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum si de verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competentelor;
c) să constate si să aplice sanctiuni în cazul contraventiilor aflate în competenta lor.
(4) În cazul depistarii în trafic a unui vehicul care prezintă defectiuni tehnice la mecanismul de directie, la sistemul de franare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulă având lumina farurilor nereglata corespunzător, reprezentantii autoritătilor abilitate mentionează despre acestea într-o nota tehnica de constatare ce se anexează procesului-verbal de constatare a contraventiei încheiat de către politistul rutier.

Art. 180 – (1) În cazul în care constata încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora si locul unde este încheiat; gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta contravenientului, numărul si seria actului de identitate ori, în cazul cetătenilor străini, al persoanelor fără cetătenie sau al cetătenilor români cu domiciliul în străinătate, seria si numărul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia si statul emitent; descrierea faptei contraventionale, cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârsită, precum si arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctionează contraventia; numărul punctelor-amenda aplicate si valoarea acestora, posibilitatea achitării de către persoana fizica, în termen de cel mult două zile lucrătoare, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sanctiunea contraventională complementara aplicată si/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societătii de asigurări, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator si unitatea de politie la care se depune plângerea.
(2) În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate să semneze procesul-verbal, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal si semnatura martorului.
(3) Atunci când contravenientul a fost sanctionat cu amendă, odată cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunică si înstiintarea de plată, în care se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la institutiile abilitate sa o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
(4) În situatia în care contravenientul este persoana juridică, în procesul-verbal se fac mentiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum si numele, prenumele, numărul si seria actului de identitate, codul numeric personal si domiciliul ori resedinta persoanei care o reprezintă.
(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aducă la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.
(6) În cazul în care pentru fapta săvârsită se dispune ca măsura tehnico-administrativă retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plăcutelor cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare, odată cu încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator eliberează si o dovadă inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1B.
(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru ca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se eliberează dovada inlocuitoare fără drept de circulatie.
(8) În situatia în care, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator eliberează pentru fiecare document sau set de plăcute câte o dovadă inlocuitoare.
(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulatie din care au rezultat pagube materiale, politia rutiera eliberează proprietarilor sau detinătorilor acestora autorizatie de reparatii, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1C, cu exceptia situatiei în care s-a încheiat o constatare amiabila de accident a carei validitate a fost atestata de societatea de asigurări abilitata, în conditiile legii, caz în care reparatiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.

Art. 181 – (1) În situatia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor si stabilirea identitătii conducătorului de vehicul.
(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contraventiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnatura proprietarului sau detinătorului legal al vehiculului.

Art. 182 – (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către politistul rutier sau, după caz, de către politistul de frontieră, atunci când constata încălcări ale normelor rutiere ori în situatia în care exista indicii temeinice despre săvârsirea unei contraventii ori a unei fapte de natura penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte si a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum si pentru verificarea detinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează si în conditiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situatii care pun în pericol siguranta circulatiei.
(2) Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afară părtii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordura ori în spatiile de parcare, iar noaptea, cu precădere, în locuri iluminate.
(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabilă ca urmare a semnalului de oprire efectuat de către politist în locurile în care vizibilitatea este redusă sub 50 m.

Art. 183 – Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, după caz, al politistului de frontieră este obligat sa rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalti pasageri sa nu deschidă portierele, respectând indicatiile politistului.

Art. 184 – (1) În situatia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru încălcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie să îl conducă la cea mai apropiată unitate de politie pentru stabilirea identitătii acestuia si pentru verificarea în evidenta a situatiei permisului de conducere, atunci când nu exista posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.
(2) În cazul în care conducătorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie să verifice în evidenta dacă domiciliul sau, după caz, resedinta înscrisă în document corespunde cu cea din Registrul national de evidenta a persoanelor.
(3) Agentul constatator este obligat sa înscrie, în procesul-verbal de constatare a contraventiei, domiciliul sau, după caz, resedinta contravenientului din actul de identitate, iar în situatia în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau resedinta va fi consemnată numai după verificarea efectuată în Registrul national de evidenta a persoanelor.
(4) Procedura prevăzută la alin. (2) si (3) se aplică si atunci când domiciliul sau, după caz, resedinta ori sediul proprietarului mentionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenta vehiculelor.

Art. 185 – (1) Constatarea contraventiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care se afla sub influenta alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(2) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaza obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:
a) rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
b) în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase.
(3) Conducătorilor de vehicule li se recolteaza obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indica prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.

Art. 186 – În cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligati să se supună testarii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indica prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de vehicule sunt obligati să se supună recoltarii probelor biologice.

Art. 187 – Conducătorii de vehicule sau de animale implicati în accidente de circulatie din care a rezultat moartea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane sunt obligati să se supună recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

Art. 188 – În toate cazurile în care se recolteaza probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie si examinarea clinica.

Sectiunea a 2-a – Măsuri tehnico-administrative

§ 1. Retinerea sau retragerea permisului de conducere
Art. 189 – (1) Politistul rutier este obligat ca, atunci când verifica documentele unui conducător de autovehicul sau tramvai, sa urmărească dacă exista concordanta între datele înscrise în actul de identitate si cele din permisul de conducere. În cazul în care constata neconcordante referitoare la nume, prenume, domiciliu sau resedinta, precum si în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere si sa elibereze dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie de 15 zile.
(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectuează verificările prevăzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, politistul rutier procedează conform alin. (1).
(3) Permisul de conducere retinut în conditiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreună cu raportul de retinere, autoritătii competente care l-a eliberat.

Art. 190 – (1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, politistul rutier sau, după caz, politistul de frontieră retine permisul de conducere, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz.
(2) Permisul de conducere retinut în conditiile alin. (1), împreună cu un raport de retinere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza căruia a fost săvârsită fapta, care are obligatia să facă imediat mentiunile corespunzătoare în evidenta conducătorilor de autovehicule si tramvaie.
(3) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numărul de înmatriculare retinute unui conducător de autovehicul care poseda permis de conducere sau certificat de înmatriculare eliberat de o autoritate străină se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi trimise autoritătilor emitente.

Art. 191 – (1) În situatia în care contravenientul a săvârsit fapta pe raza de competenta a altui judet decât cel care îl are în evidenta, permisul de conducere se păstrează la serviciul politiei rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contraventia, până când seful serviciului hotărăste asupra sanctiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii, după care îl trimite serviciului politiei rutiere al judetului care îl are în evidenta.
(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul politiei rutiere din judetul care are în evidenta titularul, până la restituire sau, după caz, până la anularea documentului.

Art. 192 – (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, i se retine permisul de conducere dacă valoarea concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberandu-se dovada inlocuitoare fără drept de circulatie, dacă nu doreste recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în conditiile stabilite la art. 194 alin. (1).
(2) Când conducătorul vehiculului solicita recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însotit de politistul rutier la cea mai apropiată institutie medicală autorizata sau institutie medico-legală, iar după recoltare i se va elibera o dovadă inlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intră în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.

Art. 193 – (1) Conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie însotit de politistul rutier sau, după caz, de politistul de frontieră, imediat, la cea mai apropiată institutie medicală autorizata sau institutie medico-legală pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.
(2) După recoltarea probelor biologice, politistul rutier retine permisul de conducere si eliberează dovada inlocuitoare fără drept de circulatie.
(3) Atunci când conducătorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la institutia medicală autorizata sau institutia medico-legală, să facă verificări în evidente pentru stabilirea identitătii acestuia si a situatiei permisului de conducere.
(4) În situatia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, politistul rutier îi aduce acestuia la cunostinta, prin înstiintare scrisă pe care i-o înmânează imediat, că nu mai are dreptul sa conducă autovehicule sau tramvaie până la finalizarea dosarului penal, precum si obligatia de a preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza căruia a fost săvârsită fapta.

Art. 194 – (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei.
(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologica se consemnează în procesul-verbal de prelevare.

Art. 195 – Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplică procedura prevăzută la art. 192.

Art. 196 – (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, depistat în trafic incalcand o norma rutiera pentru care se dispune sanctiunea contraventională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce si care prezintă la control dovada inlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o faptă săvârsită anterior, aflată în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentată si i se eliberează o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depăsi termenul de valabilitate al primei dovezi.
(2) Dacă cea de-a doua fapta este una dintre cele prevăzute la art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, politistul rutier eliberează titularului permisului o dovadă inlocuitoare fără drept de circulatie.
(3) Dovada inlocuitoare a permisului de conducere, retinută în conditiile prevăzute la alin. (1), se trimite la serviciul politiei rutiere al judetului care îl are în evidenta pe contravenient, împreună cu raportul de retinere.

Art. 197 – (1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inapta din punct de vedere medical de către o institutie medicală autorizata se retrage de către serviciul politiei rutiere pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea medicul de familie care are în evidenta persoana respectiva.
(2) seful serviciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere si îl păstrează la sediul unitătii până la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. În situatia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori resedinta pe raza altui judet, seful serviciului politiei rutiere care a dispus măsura tehnico-administrativă trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din judetul care îl are în evidenta, împreună cu un raport de retragere.

§ 2. Retinerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare si a plăcutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare
Art. 198 – (1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, politistul rutier sau, după caz, politistul de frontieră retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz.
(2) Documentele sau placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare retinute în conditiile alin. (1), împreună cu raportul de retinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza căruia a fost săvârsită fapta, care are obligatia să facă imediat mentiunile corespunzătoare în evidenta vehiculelor.
(3) Certificatul de înregistrare sau placutele cu numărul de înregistrare, eliberate de o autoritate a administratiei publice locale, retinute în conditiile legii, se trimit împreună cu raportul de retinere autoritătii care le-a eliberat.
(4) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numărul de înmatriculare, eliberate de o autoritate străină, retinute în conditiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi remise autoritătilor emitente.

Art. 199 – (1) Atunci când politistul rutier sau politistul de frontieră constata ca autovehiculul este condus de proprietar sau de detinătorul mandatat si datele privind numele, prenumele, domiciliul sau resedinta înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberand titularului dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
(2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autoritătii competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de retinere.

Art. 200 – (1) În cazurile în care legea prevede aplicarea măsurii tehnico-administrative a retragerii plăcutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, conducătorul vehiculului este obligat sa demonteze si sa predea placutele agentului constatator care a dispus măsura.
(2) Când conducătorul vehiculului refuza sa predea placutele, agentul constatator demonteaza el însusi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezenta unui martor asistent, consemnand despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Art. 201 – Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judet decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciului politiei rutiere din judetul care are în evidenta vehiculul.

Art. 202 – (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum si placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul politiei rutiere care le are în păstrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativă.
(2) În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în dovada inlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie mentiunea ca vehiculul are drept de circulatie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către politia rutiera în baza ordonantei presedintiale emise de instanta investită cu solutionarea cauzei sau a hotărârii judecătoresti rămase definitivă.

§ 3. Anularea permisului de conducere
Art. 203 – (1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se dispune:
a) de seful serviciului politiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii judecătoresti rămase definitivă, dispusă de o instanta din România;
b) de seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în baza unei hotărâri judecătoresti rămase definitivă, pronuntată de către o autoritate străină competenta, pentru o infractiune săvârsită de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârsită legislatia română prevede această măsură.
(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful serviciului politiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în conditiile existentei unei sesizări din partea unei autorităti competente sau a unui certificat de deces.
(3) Măsura anulării permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situatiile prevăzute la alin. (1).
(4) În termenul prevăzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării mentiunii în evidenta.

Sectiunea a 3-a – Sanctiuni contraventionale complementare

§ 1. Aplicarea punctelor de penalizare
Art. 204 – (1) Când pentru fapta săvârsită legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligatia să le înscrie în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult două zile lucrătoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul politiei rutiere pe raza căruia a fost săvârsită fapta.

Art. 205 – Punctele de penalizare se înscriu în evidenta conducătorilor de autovehicule sau tramvaie de către serviciul politiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta.

Art. 206 – Când instanta competenta, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciul politiei rutiere pe raza căruia a fost săvârsită fapta radiază din evidenta punctele de penalizare aplicate.

Art. 207 – Când un conducător de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de către o autoritate străină, săvârseste o faptă pentru care legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, pentru informarea autoritătii statului care a emis permisul de conducere.

Art. 208 – Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obtină, personal, la sediul politiei rutiere din judetul care îl are în evidenta, informatii cu privire la numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

§ 2. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie
Art. 209 – (1) La cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judetul care are în evidenta conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidenta a ultimelor puncte de penalizare, sanctiunea contraventională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumulării celor 15 puncte de penalizare si până la data expirării termenului când avea obligatia de a preda permisul de conducere sau, după caz, până la data predării permisului de conducere.
(3) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule operează în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, după caz, a expirat termenul de predare a acestuia.
(4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezintă la politie în termenul prevăzut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule se majorează, de drept, cu 30 de zile.
(5) În situatia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitătii prezentării la politie în termenul de 5 zile de la primirea înstiintării scrise, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule dispusă potrivit alin. (4) se anulează.

Art. 210 – (1) În situatia în care conducătorul de autovehicul săvârseste o faptă pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, eliberandu-se dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, sanctiunea contraventională complementara operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.
(2) Când dovada inlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fără drept de circulatie, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sanctiunii contraventionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Art. 211 – În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o functie sau profesie care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările si completările ulterioare, seful serviciului politiei rutiere care functionează pe teritoriul de competenta al autoritătii care a luat măsura de sigurantă dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cat operează măsura de sigurantă.

Art. 212 – (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, retinut ca urmare a încălcării de către titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce si pentru care s-a eliberat dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale complementare.
(2) Când dovada inlocuitoare este eliberata fără drept de circulatie, permisul de conducere si copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unitătii de politie prevăzute la alin. (1) în cel mult o zi lucrătoare de la data constatării faptei.
(3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul să fie păstrat la serviciul politiei rutiere pe raza căruia a fost săvârsită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.

Art. 213 – (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de către autoritatea competentă din România a săvârsit o faptă pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotărâre, o astfel de măsura.
(2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aplică pe teritoriul României numai dacă pentru fapta săvârsită legislatia rutiera românească prevede o astfel de măsura.
(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevăzută de legislatia rutiera românească pentru o faptă asemănătoare.
(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cat titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.

Art. 214 – (1) În cazul săvârsirii a doua sau a mai multor contraventii care atrag si suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare fapta, fără ca aceasta să depăsească 90 de zile.
(2) Când o persoană căreia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârseste, în perioada în care are drept de circulatie, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.

§ 3. Confiscarea bunurilor
Art. 215 – (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore, precum si dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în conditiile legii, se predau la serviciul politiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta.
(2) Placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în conditiile legii se predau la serviciul politiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta pentru a fi trimise autoritătii competente care le-a eliberat.
(3) Vehiculele cu tractiune animala confiscate în conditiile legii se predau autoritătilor administratiei publice locale, pe bază de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, republicată.

§ 4. Imobilizarea vehiculului
Art. 216 – (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune si se efectuează de către politia rutiera, în cazurile si în conditiile prevăzute de lege.
(2) Imobilizarea se face în prezenta unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemnează în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.
(3) În lipsa unui martor asistent politistul rutier precizează motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
(4) Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau stationarea este interzisă.

Art. 217 – (1) Atunci când se impune imobilizarea, în conditiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, politistul rutier este obligat sa anunte, de îndată, unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unitătile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, destinatia finala pentru parcarea autovehiculului.
(2) Imobilizarea unui vehicul care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase ori cu gabarite si/sau mase depăsite se dispune de către politia rutiera, în conditiile stabilite împreună cu reprezentantii autoritătilor cu atributii în domeniu.

Art. 218 – Revocarea imobilizarii se dispune:
a) de către politistul rutier care a dispus-o, dacă este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusă au încetat;
b) de către seful serviciului politiei rutiere din care face parte agentul constatator, dacă motivele pentru care a fost dispusă măsura au încetat;
c) de către procuror sau de instanta de judecată, atunci când vehiculul a făcut obiectul unei infractiuni.

Sectiunea a 4-a – Restituirea permisului de conducere si reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce

Art. 219 – (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către seful serviciului politiei rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de suspendare, când sanctiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;
b) la expirarea termenului de suspendare, când sanctiunea a fost aplicată ca urmare a săvârsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile, dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;
c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapta medical au încetat.
(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către seful serviciului politiei rutiere pe raza căreia a fost săvârsită fapta, la cererea titularului, în baza rezolutiei sau, după caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală ori încetarea urmăririi penale, în baza hotărârii judecătoresti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat ori ca urmare a încetării măsurii de sigurantă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie de către contravenient se efectuează de către serviciul politiei rutiere care îl are în evidenta, în cazul în care sanctiunea a fost aplicată ca urmare a săvârsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile.
(4) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie consta în completarea unui test-grila, ce contine 15 întrebări din legislatia rutiera. Este declarata „promovata” persoana care a formulat răspunsul corect la cel putin 13 întrebări.
(5) Contravenientul este obligat sa sustină examenul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, în perioada executării sanctiunii contraventionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului politiei rutiere.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică si în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicată sanctiunea contraventională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârsirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică aceasta sanctiune.

Art. 220 – (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.
(2) În situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunică sanctiunea aplicată autoritătii străine care a eliberat documentul.

Art. 221 – (1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;
b) a obtinut permis de conducere cu cel putin un an înainte de săvârsirea faptei;
c) în ultimii 3 ani de la data săvârsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsura;
d) în ultimii 2 ani de la data constatării contraventiei pentru care se aplică sanctiunea contraventională complementara nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
(2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
c) a fost implicat într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenta alcoolului;
d) sanctiunea contraventională complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborate ori în curs de coborare sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune.

Capitolul VIII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 222 – Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile si noile categorii se face după cum urmează:
a) categoria G cu categoria A;
b) categoria A cu categoria A;
c) categoria B cu categoria B;
d) categoria C cu categoria C;
e) categoria D cu categoria D;
f) categoriile C, E si/sau C + E cu categoria CE;
g) categoriile B, C, E si/sau B + E si C + E cu categoriile BE si CE;
h) categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE;
i) categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE si DE;
j) categoria F cu categoria Tr;
k) categoria H cu categoria Tb;
l) categoria I cu categoria Tv.

Art. 223 – (1) Politia rutiera asigura insotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.
(2) Se însotesc cu echipaje ale politiei rutiere demnitari români sau oficialitati străine cu functii similare acestora, după cum urmează:
a) Presedintele României;
b) presedintele Senatului;
c) presedintele Camerei Deputatilor;
d) primul-ministru al Guvernului.
(3) În situatii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de insotirea cu echipaje ale politiei rutiere si ministrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflati în vizita oficială în România, precum si sefii misiunilor diplomatice acreditati în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
(4) Beneficiază de însotire si candidatii la functia de Presedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localitătilor unde au loc activitătile electorale.
(5) Beneficiază de însotire cu echipaje ale politiei rutiere fostii presedinti ai României, în conditiile legii.
(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi însotite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române, în functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.

Art. 224 – (1) La nivelul unitătilor de învătământ, curs primar si gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educatie rutiera vor fi sprijinite si indrumate de către politisti rutieri.
(2) Concursurile organizate la nivelul unitătilor de învătământ pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul politiei rutiere din judetul în care îsi are sediul unitatea de învătământ.

Art. 225 – Anexele nr. 1A-1E fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA nr. 1A
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
—————————————
—————————————
Exemplar nr. 1

PROCES-VERBAL Seria …… Nr. ……
Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea……
Agent constatator ….(grad profesional, nume, prenume)…… din …..(unitatea)…. constat ca:
Dl/Dna ………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ……, sector/județ ……… .
Pers. juridică ………, cu sediul în ……, str. ……. nr. ….., bl. ….., sc. …., ap. ……., sector/județ ……, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de dl/dna ……….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ……….., str. …….. nr. ….., bl. ….., sc. ……., ap. ……., sector/județ ……
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul …… a săvârșit următoarele:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Fapta săvârșită este prevăzută de: art. … din … și sancționată de art. … din …
art. … din … și sancționată de art. … din …
art. … din … și sancționată de art. … din …
art. … din … și sancționată de art. … din …
Stabilesc:
a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ……… lei;
b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ………… lei;
c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: ………………………………………. ;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ……. nr. de inmatric./inreg. …… cf. art. ….. din …….;
f) REȚINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
Contravenientul achită pe loc, cu chitanța nr. ……, sau poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ………… lei.
Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.
Martor asistent …..(nume și prenume)……, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Alte mențiuni ……………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Vehicul nr. …………….. asigurat cu polița nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ……….. .
 Agent constatator  Martor asistent  Contravenient
Am luat la cunoștința
*) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
………………………………………………………

ÎNȘTIINȚARE DE PLATA
Dl/Dna ………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ……, sector/județ ……… .
Pers. juridică ………, cu sediul în localitatea ……, str. ……. nr. ….., sector/județ ……, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Conform Procesului-verbal de constatare a contravenției seria ….. nr. …., încheiat la |_|_|_|_|_|_|_|_|, s-a stabilit drept amenda suma de ….. lei, pe care va trebui sa o achitati la ……, la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Chitanța și copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unității din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua și prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligația de a face dovada plății unității din care face parte agentul constatator.
În caz de neplata a obligațiilor se va trece la executarea silită.
– verso –
Către
……………………………….
……………………………….
În temeiul art. …… din …….., trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ……. nr. ……., încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice ……….., în vederea executării silite.

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
…………………………….
Regulament 04/10/2006
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată și datată, se depune în 2 exemplare, însoțită de:
– copia procesului-verbal de constatare a contravenției;
– copia actului de identitate;
– copia dovezii de reținere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizației de reparații;
– copii ale oricăror alte acte sau documente în susținerea plângerii.
Conform dispozițiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulație trebuie să va prezentați la șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită contravenția în vederea prelungirii dreptului de circulație sau, după caz, pentru a se face mențiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulație se face de către șeful poliției rutiere pe a carei raza de competența a fost săvârșită contravenția, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanța de judecată care confirma ca dosarul este în curs de soluționare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
II. Prin următoarele abrevieri se înțelege:
– act de ident. – C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
– CNP – codul numeric personal;
– CUI – codul unic de înregistrare al persoanei juridice
……………………………………………………..
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Exemplar nr. 2
—————————————
—————————————
Exemplar nr. 2

PROCES-VERBAL Seria …… Nr. ……
Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea……
Agent constatator ….(grad profesional, nume, prenume)…… din …..(unitatea)…. constat ca:
Dl/Dna ………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ……, sector/județ ……… .
Pers. juridică ………, cu sediul în ……, str. ……. nr. ….., bl. ….., sc. …., ap. ……., sector/județ ……, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de dl/dna ……….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ……….., str. …….. nr. ….., bl. ….., sc. ……., ap. ……., sector/județ ……. .
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul …… a săvârșit următoarele:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Fapta săvârșită este prevăzută de: art. … din … și sancționată de art. … din …
art. … din … și sancționată de art. … din …
art. … din … și sancționată de art. … din …
art. … din … și sancționată de art. … din …
Stabilesc:
a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ……… lei;
b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ………… lei;
c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: ………………………………………. ;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ……. nr. de inmatric./inreg. …… cf. art. ….. din …….;
f) REȚINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
Contravenientul achită pe loc, cu chitanța nr. ……, sau poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ………… lei.
Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.
Martor asistent …..(nume și prenume)……, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Alte mențiuni ……………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Vehicul nr. …………….. asigurat cu polița nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ……….. .
 Agent constatator  Martor asistent  Contravenient
Am luat la cunoștința
*) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
………………………………………………………

DOVADA
Subsemnatul(a) ……… am primit Procesul-verbal de constatare a contravenției seria …….. nr. …… și înștiințarea de plată**).
Agent constatator Contravenient
……………… ………….
Subsemnatul(a) …………., agent procedural la …………., m-am deplasat în ziua de |_|_|_|_|_|_|_|_| la adresa din ………, str. … nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, la domiciliul/reședința/sediul …………., pentru a-i inmana Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ….. nr. ….. și înștiințarea de plată.
Cel în cauza |__| a refuzat să le primească / |__| nu a fost găsit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afișare la ….. (se înscrie: „domiciliu”/”reședința”/”sediu”) ……….. .
Agent procedural Martor
……………. ……………
**) se completează când contravenientul este de fața la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.
– verso –

Către
Dl/dna/pers. juridică ………………
………………………………….
ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
…………………………….
Regulament 04/10/2006
NOTA
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată și datată, se depune în 2 exemplare, însoțită de:
– copia procesului-verbal de constatare a contravenției;
– copia actului de identitate;
– copia dovezii de reținere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizației de reparații;
– copii ale oricăror alte acte sau documente în susținerea plângerii.
Conform dispozițiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulație trebuie să va prezentați la șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită contravenția în vederea prelungirii dreptului de circulație sau, după caz, pentru a se face mențiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulație se face de către șeful poliției rutiere pe a carei raza de competența a fost săvârșită contravenția, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanța de judecată care confirma ca dosarul este în curs de soluționare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
II. Prin următoarele abrevieri se înțelege:
– act de ident. – C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
– CNP – codul numeric personal;
– CUI – codul unic de înregistrare al persoanei juridice
……………………………………………………..

ANEXA nr. 1B
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
…………………………………
…………………………………

DOVADA
Seria …… nr. …….
Eliberata la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
Dlui/Dnei ………………, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost reținut(e) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| următoarele:
[] permisul de conducere (sub)categoriile ……… nr. ………..
[] certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. …… al vehiculului (marca) …….. nr. ……. aparținând ………..
[] placutele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) ……………
[] atestat profesional seria …….. nr. ………
[] dovada seria ….. nr. …… din data de |_|_|_|_|_|_|_|_| pentru (motive și locul) ……………………………………………..
Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria … nr. … din |_|_|_|_|_|_|_|_|
– [] cu drept de circulație …….. zile, începând cu data de |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|.
– [] fără drept de circulație.
Agent constatator ……….(grad profesional, nume, prenume și ștampila unității)………
– verso –
Prezenta dovada se prelungește în condițiile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată:
1. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității)…….
2. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității)…….
3. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității)…….
4. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității)…….
5. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității)…….

ANEXA nr. 1C
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
………………………………….
………………………………….

AUTORIZAȚIE DE REPARAȚII
Seria …… nr. …….
Se eliberează prezenta pentru vehiculul marca …….., culoarea ……., cu nr. de înmatriculare/ înregistrare ……., deținător …….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .
Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulație din data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ……………
Auto(vehiculul) poate intră în reparații cu următoarele avarii …………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Prezenta s-a eliberat la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, accidentul fiind înregistrat la ………(unitatea de poliție)………
Agent constatator ……(grad profesional, nume și prenume)…….
………………………………………………………………..
ROMÂNIA Nr. ………
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR din ………
…………………………………
…………………………………
COMUNICARE
Dlui/Dnei/Persoanei juridice
……………………….
……………………….
În conformitate cu art. 39 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, va solicitam ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, sa ne comunicați datele de identificare a persoanei căreia i-ați încredințat vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare ……….. pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul …………… săvârșind următoarele:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Va facem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronată a acestora constituie contravenție, fapta prevăzută și sancționată:
[] de art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 9-20 puncte-amenda (pentru persoane fizice).
[] de art. 105 alin. (1) pct. 10 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 21-100 puncte-amenda (pentru persoane juridice).
Agent constatator ……..(grad profesional, nume și prenume)…….

ANEXA nr. 1D
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
………………………………….
………………………………….

PROCES-VERBAL Seria …… nr. ……
Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea……
Agent constatator ….(grad profesional, nume, prenume)…… din …..(unitatea)…. constat ca:
Dl/Dna ………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ……, sector/județ ……… .
În ziua |_|_| luna |_|_| anul|_|_| ora |_|_| locul…………. a fost depistat conducand autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): ………………
Descrierea faptei: ………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
fiind înregistrat cu ………………………………………
Înregistrarea se păstrează la sediul unității 6 luni de la data constatării contravenției
Fapta săvârșită este prevăzută de: art. ….. din …. și sancționată de art. …. din ………
Stabilesc:
a)|__| AVERTISMENT/|__|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ……… lei;
b)|__|*) PUNCTE DE PENALIZARE,
Sancționarea contravențională complementara aplicată ………….
Contravenientul poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției (conf. ștampilei poștei), jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ……….. lei.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ……………….
Agent constatator………..(grad profesional, nume, prenume)
________________________________________________________________

ÎNȘTIINȚARE DE PLATA
Amenda se achită la ________________, la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Chitanța și copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unității din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua și prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligațiile de a face dovada plății unității din care face parte agentul constatator.
În caz de neplata a obligațiilor se va trece la executarea silită.

Agent constatator _________________________________.
(grad profesional, nume, prenume)

ANEXA nr. 1E
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
………………………………….
………………………………….

APROB
Șeful Serviciului Poliției Rutiere
……………………………..
Localitatea …………………….
ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
Art. din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată
Locul constatării ………………………….
Propun
suspendarea exercitării dreptului de a
conduce autovehicule/tramvaie pentru
o perioadă de ……… zile

RAPORT DE REȚINERE
Azi, data de mai sus, am depistat pe …………., având domiciliul/reședința/sediul în localitatea ………, str. … nr. …, bl. …, sc. …, ap. …., sectorul/județul ……….., care la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, conducand autovehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, nu a respectat dispozițiile art. ….. din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, prin aceea ca:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Pentru care am stabilit:
a) |__| AVERTISMENT/ |__| AMENDA în suma de ……….. lei;
b) |__| PUNCTE-AMENDA, în suma de ………….. lei;
c) |__| PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: ……………… ;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) …… nr. de inmatric./inreg. ……. cf. art. … din …….;
f) REȚINEREA |__| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
Sancțiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contravenției seria …. nr. …. .
Agent constatator …….(grad profesional, nume și prenume)……..